Forsvarsansatte må leve i uvisshet

Tillitsvalgte ved Bodø hovedflystasjon innrømmer at det er en stor belastning for de annsatte å ikke vite hvor arbeidsplassen deres blir i framtida.

Tillitsvalgte i Forsvaret. Tormod Ihlen og Jan-Ketil Schøyen

VENTER: Tormod Ihlen og Jan-Ketil Schøyen er tillitsvalgte i Bodø. De sier det er tungt å leve i konstant uvisshet.

Foto: Knut Løkse Nilssen / NRK

I november skal forsvarssjefen legge frem sin innstilling om hvor hovedbasen for jagerfly skal ligge.

Tør ikke kjøpe hus

Blant de ansatte på hovedflystasjonen i Bodø er det mange som opplever stor utrygghet.

– Det tynger å leve i konstant uvisshet , du vet ikke om du har en jobb i framtida. Det fører kanskje til at du ikke tør kjøpe en bolig og etablere deg, sier tillitsvalgt Jan-Ketil Schøyen i Befalets fellesorganisasjon.

De ansatte må leve med uvissheten, fram til saka er behandlet av Stortinget i løpet av våren 2012.

Får møte forsvarssjefen

Innkjøpsprisen på de nye kampflyene har fått mye omtale.
Foto: HO / Reuters

I dag er kampflybasene delt mellom Ørland og Bodø, og spenninga er stor om hvordan framtidas løsning blir.

Prosjektleder for Bodøs kommunes jobbing med kampflybasen, Per-Gaute Pettersen, sier det er svært viktig å beholde jagerflyene i landsdelen. Og det ikke bare av hensyn til de ansatte.

– For det første så er det jo et veldig uheldig signal hvis Norge trekker ut disse styrkene fra det området som alle andre ser mot i dag. Og hvis det skulle oppstå en situasjon der du må flytte styrkene nordover så vil det oppfattes som ei opptrapping av en potensiell konflikt, sier Per-Gaute Pettersen.

I dag skal de ansatte i Bodø møte forsvarssjef Harald Sunde.

Familiene vil ikke til Ørlandet

De kan ikke forvente å få noen fasit i dag, men de tillitsvalgte er spent på hva den endelige avgjørelsen blir.

– Det vi har hørt fra våre medlemmer er at det er vanskelig å få med seg familien til Ørlandet, som er et lite sted utenfor Trondheim. Det er små muligheter for en tokarrierefamilie å etablere seg på Ørlandet. Det er en av fordelene med Bodø at vi ligger tett inntil en by som har universitet, skole, barnehage og andre fasiliteter, sier tillitsvalgt Tormod Ihlen i Norges Offisersforbund, avdeling Bodø.

Det er forventet at politikerne vil ta avgjørelsen om hvor den framtidige kampflybasen skal ligge i løpet av våren 2012.