Hopp til innhold

Tjener godt og digger jobben – likevel vurderer Hanne (25) å slutte

Forsvaret skriker etter kompetanse, men tillitsvalgt anbefaler unge å søke seg vekk.

KV Svalbard Haug

Hanne Bekken Haug synes det er utrolig trist at hun ser seg nødt til å vurdere noe annet enn Forsvaret.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Å jobbe i Forsvaret er for mange ikke en vanlig åtte til fire-jobb.

De jobber mye, og får høye lønninger.

Etter et langt, og hardt arbeidsliv går de av med pensjon.

Men når de går av får de bare pensjon basert på grunnlønna, ikke på det som er utbetalt for alt det ekstra.

Denne konflikten står mange i Forsvaret i nå:

– Dette er noe jeg tenker mye på. Og noe som gjør at jeg må vurdere en jobb utenfor Forsvaret, sier Hanne Bekken Haug til NRK.

For selv om Hanne og mange andre i Forsvaret sier de jobber over dobbelt så mye som vanlige folk i gata, blir pensjonen beregnet på en relativt beskjeden grunnlønn.

KV Svalbard Haug om bord

Hanne Bekken Haug er materiell- og logistikkbefal i Sjøforsvaret.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Håper på en annen jobb

25-åringen har vært syv år i Forsvaret. Hun beskriver det som en fantastisk arbeidsplass, med spennende muligheter og gode kolleger.

– Jeg gleder meg alltid til å dra på jobb, jeg digger det, sier hun engasjert til NRK.

Hvorfor i all verden vurderer hun andre arbeidsplasser da?

– Den store haken med denne jobben er pensjonen.

– Hvis mange slutter, er du bekymret for Norges forsvar?

– Forsvaret løser oppdrag, øver og trener hver dag. Dersom Forsvaret ikke ivaretar personellet, vil ikke Norge ha et trent forvar ved en eventuell konflikt, svarer Haug og legger til:

– Det bekymrer meg. Det er dessverre flere av disse folkene som allerede har sluttet.

KV Svalbard til kai i Bodø

KV Svalbard hadde storfint besøk av Jonas Gahr Støre & co. onsdag. Torsdag møter NRK-ansatte som vurderer å slutte i Forsvaret.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Haug er ikke alene. Sambandsbefal Christoffer Bjørnson (33) vurderer ikke bare andre jobber.

Han leter aktivt.

– Om du fortsetter i Forsvaret er du pensjonist om 27 år. Er du her da?

– Nei, det tror jeg ikke. Og det håper jeg heller ikke med de pensjonsordningene som er i dag, svarer Bjørnson.

KV Svalbard

Også Bjørnson stortrives i Forsvaret. Men dagens pensjonsordning må endres mener han.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Befalet fortsetter:

– Selv om inntekten i operativ tjeneste totalt sett er god, blir pensjonsgrunnlaget svært dårlig. Hvis jeg fortsetter i Forsvaret til jeg blir pensjonist må jeg gjøre drastiske tiltak for å få ting til å gå rundt.

Også han stortrives i jobben.

Men det holder ikke, og han tror flere og flere vil ønske seg vekk fra Forsvaret i tiden fremover.

– Det må skje noe med pensjonen, hvis ikke vil det bli et frafall blant de som er som meg, med 10–12 års erfaring. De vil forsvinne.

KV Svalbard til kai i Bodø

Forsvaret, og skip som KV Svalbard, trenger kompetanse. Slutter mange tar det trolig lang tid å utdanne nye.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Anbefaler unge å se en annen vei

De to er på ingen måte alene om mene dette.

I april behandlet nemlig Gulating lagmannsrett en sak mellom to tidligere ansatte i Forsvaret og Statens pensjonskasse.

Det store spørsmålet var: Skal tillegg for vakttjeneste, seiling og øvelser regnes som pensjonsgivende inntekt for ansatte i Forsvaret?

16. mai kom dommen – og de to tidligere ansatte vant frem.

Staten anket imidlertid dommen, noe som gjør at usikkerheten fortsetter.

Tangedal KV Svalbard

Avdelingstillitsvalgt for Befalets fellesorganisasjon i Kystvakten, Torgeir Tangedal, gir de to unge ansatte NRK møter full støtte.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi har brukt de siste 10 årene på å overbevise egne organisasjoner og arbeidsgiver om at pensjonsforholdene er altfor dårlige, sier Torgeir Tangedal til NRK.

Han har jobbet i Forsvaret i 30 år og er avdelingstillitsvalgt for Befalets fellesorganisasjon i Kystvakten.

– Dette er nå en alvorlig bekymring. Jeg ser ikke hvordan Forsvaret skal klare å bemanne seg opp, forklarer Tangedal.

Han henviser til at det er politisk enighet om at Forsvaret skal bli både større og sterkere.

Fram mot 2036 legger regjeringen opp til 4.600 flere ansatte. Men i fjor sluttet 700 ansatte før de nådde pensjonsalder, ifølge Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Les også Møter pressen etter hemmelig brif hos Forsvaret

Tre menn i våtdrakt smiler om bord i en rib-båt

– Motiverer du unge i Forsvaret, eller de som vurderer Forsvaret, til å gjennomføre en karriere her?

– Nei, dessverre gjør jeg ikke det i dag. Det er så uavklart hvilke forhold som er fremover. Jeg har virkelig et håp om at det kommer løsninger. Men inntil det er klart, anbefaler jeg ikke folk å ta en full yrkeskarriere i Forsvaret.

Han legger til:

– Det er en fantastisk arbeidsplass. Det er fantastiske kolleger. Men slik forholdene er nå anbefaler jeg de å finne en annen plass mens de er i 30–40 årene og attraktive i arbeidslivet. Det vil gi dem en bedre sikring senere i livet.

Uenig med lagmannsretten

– Det er viktig for oss at ansatte i Forsvaret får riktig pensjon.

Det sier juridisk direktør i Statens pensjonskasse, Rune Huse Kristoffersen.

Da kan det ikke være tvil om hvordan vi skal tolke regelverket. Vi mener at tilleggene er en kompensasjon for overtid. Overtid er ikke pensjonsgivende inntekt i lovverket som gjelder for Statens pensjonskasse, legger han til.

Lagmannsretten konkluderte imidlertid med at fartøy- og vakttillegg anses som faste tillegg, og dermed er pensjonsgivende.

Her er lagmannsretten og vi uenige.

Derfor ankes denne dommen til Høyesterett.

Dommen er generell og belyser ikke tilstrekkelig hvordan den skiller overtid, faste eller variable inntekter. Dette er prinsipielle spørsmål som det er avgjørende å få avklart for at vi skal kunne beregne riktige pensjoner.

Forsvarsdepartementet hadde ikke svart NRKs forespørsel ved publisering tirsdag 25.06. Svar fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram er lagt inn i saken 26.06. Det finner du nederst i saken.

Forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) sier saken skaper frustrasjon og forbannelse.

På tide med opprydding

– Allerede har flere ansatte sluttet på grunn av pensjonsspørsmålet. De føler på en urettferdighet når de sammenlikner seg med andre ansatte i staten.

Han mener staten burde akseptert dommen og startet på opprydningsarbeidet.

Torbjørn Bongo forbundsleder i Norges Offiser og spesialist forbund

– Hvis de mener det de sier om å satse på Forsvaret, er ikke dette veien å gå. Dette handler om tillit til regjeringen, og da kan ikke politikerne dobbeltkommunisere, sier Torbjørn Bongo.

Foto: Rebekka Ellingsen

Det rokker også ved hele tilliten de ansatte har til både forsvarsledelsen og politisk ledelse. Regjeringen burde følge fjellvettregelen om at det er ingen skam å snu.

Bongo sier en aksept for dommen ville medført en merkostnad for Forsvaret på 300 millioner kroner per år, pluss noe mer i forbindelse med de som allerede har gått av.

Men kan du forstå at staten vil prøve å holde utgiftene nede?

Jeg har forståelse for at de står på sine prinsipper ved en sånn sak. Men her burde den personlige prestisjen blitt lagt vekk.

Høyesterett vil innen oktober signalisere om de tar saken.

Saken er komplisert

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til NRK at de styrker Forsvaret i Norge betydelig de neste årene gjennom langtidsplanen.

Folkene er bærebjelken i Forsvaret, og det er svært viktig for oss å finne en god løsning på pensjonsutfordringene for de militært ansatte, sier han og legger til:

Vi vil derfor legge til rette for at de lokale partene kan løse problemstillingen med at til dels store deler av inntekten til militært ansatte ikke er pensjonsgivende.

Bjørn Arild Gram

Forsvarsministeren påpeker at et samlet storting har stilt seg bak behandlingen av ny langtidsplan. 

Foto: Mats Rønning / NRK

I mellomtiden pågår det en sak i rettssystemet knyttet til noen konkrete tillegg i dagens avtaleverk. Jeg har forståelse for reaksjonene og engasjementet anken til Høyesterett får hos de ansatte i Forsvaret.

Forsvarsministeren påpeker at både trygderetten og lagmannsretten har behandlet saken.

– Som har kommet frem til to ulike konklusjoner. Det viser at saken er komplisert.

Uavhengig av rettslig utfall i saken lover Gram at de skal finne løsninger som sikrer en bedre balanse mellom inntekt og pensjon i fremtiden.

Forrige uke møtte jeg lederne for arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret, hvor blant annet dette ble diskutert. Alle parter erkjenner at dette er en vanskelig sak, men vi er også enige om å jobbe for en langsiktig løsning for fremtiden.