Forsvaret vil ha ny takst på milliardtomt i Bodø

En strid om tomteverdien kan skape problemer for flyttingen av Bodø lufthavn. Kanskje må Avinor og Forsvarsbygg møtes i retten.

Her er det tegnet inn taksebane helt fram til dagens terminal. Tanken er at man kan bygge nye rulleb

Å flytte dagens rullebane to kilometer lenger sør vil frigi arealer til å bygge en helt ny bydel.

Det var jubel i Bodø da Avinor i forslaget til ny Nasjonal transportplan mandag anbefalte prosjektet «Ny by- Ny flyplass». Men fortsatt kan det gå mange år til prosjektet er i gang.

– For at «Ny by – ny flyplass» skal bli realisert må det finnes en løsning på regjeringsnivå hvor blant annet verdien av arealene som inngår og kostnader til miljøopprydding inngår i en større kabal, sier seniorrådgiver Jon Inge Lian i Avinor.

Det har blitt omtalt som den viktigste strategiske saken i Bodø på 100 år. Å flytte dagens rullebane to kilometer lenger sør vil frigi arealer til å bygge en helt ny bydel.

Men når Avinor til sommeren overtar flyplassdriften fra Forsvaret, ønsker de også å få kjøpe eiendommen, som i dag er taksert til 500 millioner kroner. Men dersom rullebanen blir flyttet sørover, kan verdien av området bli mangedoblet.

Avinor håper at deler av salgssummen skal inngå som ekstra finansiering for prosjektet.

Krever ny takst

Nå sier Forsvarsbygg at det må gjøres en ny takst ettersom det går mot flytting av rullebanen.

– Med dagens anbefaling ser det ut som flyplassen flyttes. Da er det naturlig at vi selger det framtidige flyplassarealet til Avinor, ikke dagens. Da må vi foreta en ny takst basert på at flyplassen skal flyttes. Og ta det derfra, sier seksjonssjef Trond Eliassen i Skifte Eiendom, som forvalter eiendommene til Forsvarsbygg.

Den eventuelle prislappen på den nye flyplasstomta, er en politisk beslutning.

– Når den beslutningen foreligger, vil vi forholde oss til deling av den salgsgevinsten, sier Eliassen.

Kan ende i retten

Det er heller ikke klart om pengene fra salget skal fordeles, eller om de skal dekke kostnadene av å flytte flyplassen. Det kan ende i retten.

– Vi har en avtale med Avinor om at dersom vi ikke blir enige om pris på arealene som de skal kjøpe hos oss, kan vi bruke rettslig skjønn. Men først må vi få den politiske beslutningen på hvordan det overordnede finansieringen er tenkt gjort, sier Eliassen.

Forsvaret skal være i Bodø i mange år fram i tid. Eliassen håper det blir mulig å gjøre noen parallelle arbeidsoppgaver, slik at det ikke blir unødige forsinkelser.

– Hvordan staten velger å finansiere framtidige samferdselsoppgaver forholder både Forsvaret og Forsvarsbygg seg lojalt til. Vi har et godt samarbeid med Avinor i Bodø.

Avinor anslår at prosjektet kan ha byggestart i 2025 dersom politikerne raskt finner løsninger for salget og miljøoppryddingen som må gjøres.

– Avinor håper at vi får en ordning hvor Forsvaret tar alle kostnadene til opprydding, og at vi får den ekstra finansiering for å kunne bygge en ny lufthavn, sier Lian i Avinor.

Bilder fra prosjektet «Ny by - ny flyplass»
Foto: Bodø kommune