Forsvaret skal styres fra nord

Nå er det avgjort. Jåttå flyttes til Reitan.

Landsdelskommando Nord-Norge

DISSE SKAL STYRE: Arbeiderpartiets stortingsgruppe har bestemt seg. Forsvaret i Norge skal styres fra Reitan.

Foto: Forsvaret

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har bestemt seg. Forsvaret i Norge skal styres fra nord.

Fellesoperativt Hovedkvarter på Jåttå utenfor Stavanger blir flyttet til Reitan. Det bekrefter parlamentarisk leder Hill-Marta Solberg i Arbeiderpartiet til NRK.

- Grunn til å juble

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Hill-Marta Solberg mener det er all grunn til å juble i Nord-Norge.

* I tillegg til at Reitan blir Forsvarets Overkommando, beholdes Orionflyene på Andøya, Bodø beholder statusen som hovedflystasjon, sammen med Ørlandet.

* Heimevernet blir i framtiden en styrke på 45.000 mann, mot dagens 50.000.  

* Forsvaret skal også satse i Troms og Finnmark. Radarstasjonene i Søreisa og Mågerøy beholdes.

* Garnisonen i Porsanger flyttes til Setermoen.

* Det allierte treningssenteret vil flyttes til Bardufoss og styrkes mens det legges ned i sør.

* Kystvakta består og Olavsvern utenfor Tromsø legges ned.

* Totalt vil Forsvaret få flere mellom 700 og 800 millioner kroner i på toppen av dagens budsjett.

- Viktig beslutning

- Dette er en tung og viktig beslutning. Aps stortingsgruppe har behandlet langtidsplanen for Forsvaret grundig på tre gruppemøter, og nå går vi for Reitan ved Bodø, sier en fornøyd Solberg.

Hun ordlegger seg nøye og poengterer at dette så langt er Aps standpunkt, ikke regjeringens. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil fredag over påske legge fram langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012. Forsvaret ser for seg en stor innsparing ved å samle all ledelse i Bodø.

Hun mener at Kystvakta er godt nok prioritert i langtidsplanen.

- Basene på Sortland og Ramsund videreføres, sier Solberg.

Evenes-kamp forgjeves?

Andre hovedpunkter i lokaliseringskabalen er at Orion-flyene blir værende på Andøya og Bodø beholder statusen som hovedflystasjon sammen med Ørlandet.

Den delte løsningen medfører at kampen for flybase på Evenens har vært forgjeves. Men heller ikke Bodø og Ørlandet er sikret for framtiden.

-  I påvente av beslutningen om nytt kampfly går vi inn for en  delt løsning. Men det er naturlig å samle kampflyene på en hovedbase på et senere tidspunkt, sier Solberg.

Radarstasjoner

At radarstasjonene i Sørreisa og på Mågerøy blir opprettholdt er også et signal om at regjeringen vil satse i nordområdene. Andre enkeltposter i Aps anbefaling til regjeringen er at garnisonen i Porsanger flyttes til Setermoen. I tillegg skal det allierte treningssenteret flyttes til Bardufoss.

Omstridte MTB-er

Solberg vil ikke si hva Aps stortingsgruppe mener om de nye  missiltorpedobåtene som er under bygging i Mandal. De seks  båtene i Skjold-klassen vil bli overlevert Forsvaret innen utgangen av 2009.

Les også: Evenes-ordføreren: - Ikke skuffet