Forsvaret frykter stopp i all flytrafikk i Bodø

Uten brann- og redningsmannskaper frykter Forsvaret at den sivile flytrafikken til og fra Bodø vil stoppe opp. – Jeg vet at mange ser seg rundt etter alternative løsninger, sier oberst Bård Solheim, som er sjef for flyplassdriften ved Bodø hovedflystasjon.

Oberst Bård Reidar Solheim skal lede de norske styrkene som drar for å kjempe i Libya.

BEKYMRET: Oberst Bård Solheim frykter at ansatte skal si opp jobben.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Forsvaret frykter at ansatte vil si opp jobben på grunn av usikkerheten Avinor har skapt rundt deres planer om å konkurranseutsette brann, redning- og plasstjenesten, når de i løpet av neste år overtar driften av flyplassen.

– Det er stor usikkerhet knyttet til om ansatte får jobbe om ett år, og hvem som da vil være deres arbeidsgiver. Jeg vet at mange ser seg rundt etter alternative løsninger, sier sjef for flyplassdriften ved Bodø hovedflystasjon og oberst Bård Solheim.

Regjeringen har bedt Avinor om å overta flyplassdriften til Forsvaret fra 1. august neste år.

– Vil ramme flytrafikken

Han frykter at ansatte på brann og redning vil slutte, og har advart forsvarsledelsen og regjeringen om en mulig kompetanseflukt.

Kompetanseflukt kan i verste fall stoppe sivil flytrafikk til og fra Bodø.

– Det er klare krav til både bemanning og sikkerhet til en flyplass. Verste konsekvens kan være at vi må redusere noe av aktiviteten ved flyplassen. Det vil antakeligvis treffe sivilt, før det vil treffe militært, sier Solheim.

Må drive effektivt

Inger-Hilde Tobiassen

Lufthavnsjef i Bodø, Inger-Hilde Tobiassen.

Foto: Arvid Larsen

Avinor må kutte 1,5 milliarder på tre år, og har fått klare instukser på drive så lønnsomt og effektivt som mulig.

Derfor kommer Avinor til å holde fast på at brann, redning- og plasstjeneste skal ut på anbud, selv om det skaper ekstra usikkerhet.

– Det skjer etter et påtrykk både fra våre eiere og fra politisk ledelse. De ønsker at vi ser på andre måter å drive på, og at vi vurderer større kjøp fra eksterne, sier lufthavnsjef hos Avinor i Bodø, Inger Hilde Tobiassen.

Vil hindre stopp

Forsvaret vurderer nå en rekke tiltak for å hindre at det blir stopp i trafikken. Men uansett blir sikkerheten til de reisende det viktigste.

– Det skal ikke være noen tvil. Flyplassen skal drives sikkert fremover, sier Solheim.