– Luftforsvaret får kritikk for dårlige rutiner

Nødsenderen holdt ikke mål og det norske Luftforsvaret får kritikk for dårlige innflygingsrutiner etter Hercules-ulykken, skriver svensk avis i dag.

Både det norske og det svenske Luftforsvaret får kritikk i den svenske havarikommisjonens rapport, som er hemmeligstemplet, skrev Norrbottens-Kuriren i går.

I dag følger avisen opp med flere lekkasjer fra den omfattende sluttrapporten etter Hercules-ulykken 15. mars i fjor.

Alle de fem om bord mistet livet da ett av det norske Forsvarets Hercules-fly styrtet i Kebnekaisemassivet torsdag 15. mars i fjor.

Den endelige rapporten er ventet i slutten av september.

Nødsender holder ikke mål

Hercules-flyet hadde en nødsender om bord – som ikke fungerte etter nedslaget. Ifølge Havarkommisjonens rapport ble det funnet feil på nødsenderen om bord i det forulykkede flyet. Kommisjonen konstaterer at dette utstyret rett og slett ikke holdt mål. Årsaken er at nødsenderen var ødelagt.

Skadene medførte at det utstyret ikke sendte ut de livsviktige signalene som kunne bli oppfattet av satellitter eller andre mottakere.

Ber produsenten forbedre

Leteaksjon etter Hercules-flyet Siv, i Kebnekaise-området, Nord-Sverige.

Havariplassen og toppkammen på Kebnekaise

Foto: Christian Nørstebø / Forsvarets Forum

I rapporten stilles det spørsmål rundt senderens og antennes design, konstruksjon og styrke.

Mannskapet på Hercules-flyet døde momentant. Havarikommisjonen påpeker at i et ulykkesscenario med mulighet for å overleve, ville nødsenderen kunne vært livsviktig i redningsarbeidet.

Rapporten kommer med anbefalinger til produsenten om hvordan utstyret bør forbedres, ifølge avisen.

Svarte bokser

Hercules-flyet «Siv», som deltok på militærøvelsen «Cold Response», var på vei til Kiruna for å plukke opp soldater og utstyr, da det topp moderne transportflyet fløy rett inn i Sveriges høyeste fjell Kebnekaise.

Minutter før krasjen bestemmer mannskapet seg for å foreta en visuell innflyging. Det var tett tåke da ulykken skjedde, og det kom ingen varselsignaler fra flyets instrumenter.

Vrakrester fra Hercules

Vrakrester fra Hercules-flyet samlet inn i sommer.

Foto: Carl-Johan Olofsson / Armèns jägarbataljon

Informasjonen fra de såkalte svarte boksene – ferdsskriver (Digital flight data recorder) og taleregistrator (Cockpit voice recorder) skal kunne avdekke hvilke vurderinger mannskapet gjorde.

Ut fra innholdet i de svarte boksene har havarikommisjonen funnet ut at pilot og flygeleder diskuterer høyden de trenger.

– Havarikommisjonen konstaterer at de ikke har forstått faren mens de blant annet diskuterer høyden på Kebnekaise, skriver den svenske avisen.

En annen pilot har senere uttalt at det på en tilsvarende flyvning ble høyden satt etter det høyeste punkt på Kebnekaise, og deretter satt til 2000 fot.

Dårlig lyd

Hercules-flyets bevegelser

Hercules-flyets bevegelser

Foto: Forsvaret

Kommisjonen konstaterer at taleregistratoren ikke fungerte helt etter hensikten.

– Innspillingen forstyrres av støy, som gjør det vanskelig å tolke hva som sies, ifølge Havarikommisjonen.

Også den krasjsikre ferdsskriver som registrerer data fra ulike system, hadde også begrensninger, ifølge kommisjonen.

– Dårlig kultur

Havarikommisjonen ber både det norske og det svenske Luftforsvaret om å skjerpe sine rutiner, og kommer med råd til endringer av praksis for å unngå ulykker i fremtiden.

– Nordmennene må skjerpe rutinene som skal hindre at fly kan fly under den laveste sikre flyhøyden, skriver Norbottenkuriren.se.

– Ingen kommentar

Luftforsvaret vil ikke kommentere kritikken fra Havarikommisjonen før sluttrapporten legges fram i september.

– De siste høringsinnspillene ble først ferdig på fredag 23. august. Det kan derfor komme endringer i rapporten som ikke er endelig ferdig. Vi synes det er svært uheldig at det har kommet lekkasjer fra den uferdige rapporten, og vi kan ikke kommentere før den endelige rapporten er klar, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret til NRK.no.