Bare halvparten av unge stemmer: – Jeg hadde andre ting å gjøre

– De tror ikke valget angår dem, sier postdoktor i statsvitenskap.

Kristine er førstegangsvelger

Kristine ved Bodin videregående har ikke tenkt å stemme i årets valg.

Foto: NRK

Unge velgere har tradisjonelt hatt den laveste valgdeltagelsen. Ved forrige stortingsvalg stemte bare 55 prosent av førstegangsvelgerne.

– Konsekvensen av dette er at de unge som gruppe får mindre makt i samfunnet, sier Rune Karlsen, postdoktor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

På tross av dette vil ikke førstegangsvelgerne NRK Nordland har snakket med bruke stemmeretten i årets valg.

– Jeg kommer ikke til å stemme. Jeg skulle stemme i Steigen, men kan ikke gjøre det på valgdagen. Jeg har hatt annet å gjøre enn å forhåndsstemme, sier Kristine, som er elev ved Bodin videregående skole.

– De har mindre investert i samfunnet

Rune Karlsen ved UiO

Rune Karlsen ved Universitetet i Oslo sier valgdeltagelsen går opp når folk får hus og barn.

Foto: Pressebilde

Det at tallet har ligget stabilt over tid tyder på at det er noe med denne gruppen som ligger bak den lave valgdeltagelsen.

– Mange av de unge velgerne tror politikken ikke angår dem. De har ikke barn og har ofte ikke boliglån. Derfor bryr de seg ikke om hvordan politikken på disse områdene blir, sier Karlsen.

Det at mange unge ennå ikke er kommet inn i arbeidslivet er heller ikke noe som drar opp deltagelsen.

– Før man kommer inn i arbeidslivet har man mindre interesse av om det er høy eller lav skatt. Førstegangsvelgere har ofte foreldre som er for unge til å trenge eldreomsorg, så det blir også mindre viktig, sier Karlsen videre.

Lav valgdeltagelse følger en generasjon

Valgforskeren mener også at lav valgdeltagelse kan følge en generasjon lenge.

– Vi ser at jo lavere valgdeltagelse en generasjon har som førstegangsvelgere, jo vanskeligere er det å få dem med som velgere. Det er noe som henger i lenge, sier han.

Han sier veldig høy valgdeltagelse kan være tegn på at det er mye konflikter i et samfunn.

– Det kan være et tegn på at mye står på spill og at det er høyt konfliktnivå i samfunnet. EU valget var noe som engasjerte folk veldig, da så vi at det var høy valgdeltagelse, sier Karlsen.

(artikkelen fortsetter under)

Valgnatta med NRK Nordland

Ute på sosiale medier

Miljøpartiet De Grønne er et parti som gjør det bedre blant unge velgere enn de gjør blant andre grupper. De er naturlig nok opptatt av å få opp valgdeltagelsen for denne gruppen.

– Vi har gjort det vi kan for å få med de unge. Vi har henvendt oss til dem både på Facebook, Instagram og Twitter. Det er kjempe viktig å få dem med, sier Sindre Buchanan, kommunikasjonssjef i Miljøpartiet De Grønne.

Buchanan mener det er politikernes skyld at de unge sitter hjemme og stemmer på sofapartiet.

– Politikerne snakker et språk de unge ikke forstår. I tillegg har spørsmålene de unge bryr seg om ofte ikke vært tema i valgkampen, mens i år har vi jo hatt klima mer på dagsorden, sier han videre.

Han mener det er flere ting som gir håp om høyere valgdeltagelse blant unge velgere i årets valg.

– I år har klima vært tema i valgkampen, det er et tema de unge bryr seg om. Det er også positivt at vi har fått være med i partilederdebatten. Jeg kan bare håpe det vil gi høyere deltagelse, sier Buchanan.

Kan stemme på nett

I år har velgerne i tolv kommuner hatt mulighet til å stemme på nett.

– Det er et bra tiltak, vi kan jo håpe det gir høyere deltakelse blant de unge. I tillegg har det i hvert fall i Oslo vært godt lagt opp for at man skal kunne forhåndsstemme, sier Buchanan.

Forskeren fra Universitetet i Oslo har derimot ikke mye tro på at førstegangsdeltakelsen i år blir mye høyere.

– Dersom man ikke stemmer fordi det er tungvint kan det kanskje få deg til å stemme dersom du kan gjøre det på nett. Men dersom du ikke stemmer fordi du ikke bryr deg eller føler det ikke berører deg så tror jeg ikke det har noe å si om du kan stemme på nett eller må gå til valglokalet, sier Rune Karlsen.

Han er spent på å se hvordan det blir.

– Både politikerne og Aftenposten har hatt en kampanje for å få ungdom til å stemme, så det kan jo være det blir litt høyere. Det er bare en gjetning, men jeg tror ikke det har gitt det helt store utslaget, sier forskeren.

Pensjonister vil ha ungdommen med i valget

Gjert Are Valberg er fylkesleder for Pensjonistpartiet i Nordland og er med i partiets sentralstyre. Han sier det ikke er noen interessekonflikt mellom unge og gamle.

– Det er ikke noen konflikt mellom unge og gamle. Vi i Pensjonistpartiet er opptatt av at ungdommen skal være med i valget, sier han.

Han sier ungdommen er den gruppen i samfunnet som har mest å tape på å ikke bli hørt.

– De unge er en gruppe som blir skviset. Det er nok den gruppen i samfunnet som har mest å tape på å ikke delta, de er jo de som skal leve lengst med det samfunnet vi har, sier han.