Hopp til innhold

Forstår at han blir oppfattet som arrogant

– I sin ytterste konsekvens foreslår vi ganske kraftige endringer i fiskerinæringen. Men Norge har ikke noe valg, sier professor Ragnar Tveterås, som har ledet det omstridte Sjømatindustriutvalget.

Sjømatindustriutvalgets leder Ragnar Tveterås overrekker Sjømatindustriutvalgets innstilling til fis

Her leverer Ragnar Tveterås NOU-rapporten om sjømatnæringen til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Jan-Morten Bjørnbak / NTB scanpix

– I likhet med Island, kan heller ikke Norge ha fiskebruk på hvert nes, mener Ragnar Tveterås, professoren som blir beskyldt for å legge opp til ran av Kyst-Norge.

Fiskerne har varslet at de vil kjempe for sine rettigheter for å drive fiske her til lands. Striden handler om hvem som i framtiden skal få lov til å eie og tjene penger på Norges fiskeformue. Bare i fjor eksporterte Norge sjømat til utlandet for 22 milliarder kroner.

– Sjømatindustrien skal få mulighet til å eie kvoter og styre tilgangen på fiskeråstoff inn til bedriftene sine. I tillegg skal de få handle fra fiskerne som før, mener Tveterås.

Det er han som har ledet det regjeringsoppnevnte Sjømatindustriutvalget som har gitt anbefalinger for hvordan sjømatindustrien, som står for en av Norges viktigste eksportinntekter, skal bli enda mer lønnsom.

Har skapt bølger

Rapporten, som konkluderer at industrien skal kunne eie fiskekvoter og at leverings og bearbeidingsplikten skal avvikles, har skapt bølger langs kysten. Det kan mannen, som har ledet utvalget godt forstå.

– Dagens reguleringsregime har en betydelig fordelingseffekt, til fordel for kystflåten og små kystsamfunn, på en måte som svekker lønnsomheten og verdiskapning i industrileddet. Fisken er en nasjonal ressurs. Det er en nasjonal oppgave å fjerne hindringer som fører til en enorm svekkelse av industriens lønnsomhet.

Utvalgsleder Ragnar Tveterås til Klassekampen 20.12.2014

– Jeg forstår at dette oppfattes som arrogant blant folk på kysten. I ytterste konsekvens foreslår vi ganske kraftige tiltak. Nå er det sterke konserverende krefter i sjømatnæringen, så jeg tror ikke alt vi foreslår blir gjennomført.

Utvalgets oppgave var å finne fram til tiltak for sjømatindustrien som gir høyest mulig verdiskapning av fellesskapets fiskeressurser gjennom hele verdikjeden fram til markedet med basis i norsk tilgang på fersk råstoff som konkurransefortrinn.

Kan ikke stoppe utviklingen

– Jeg tror ikke det er mulig å stoppe utviklingen. Vi ser at det blir større og færre anlegg og fiskebåter. Fiskerne må ikke overvurdere betydningen av utvalget. Det er gravitasjonskrefter i markedet og teknologi og det norske arbeidsmarkedet som gjør at det likevel kommer til å bli endringer, sier Tveterås.

Ifølge kritikerne har utvalget konsentrert seg om hvordan kapitalinvestorer i sjømatindustrien kan øke avkastningen ved overtakelse av en større del av verdiskapningen i fangstleddet. Professorene Torbjørn Trondsen og Svein Jentoft ved Norges fiskerihøgskole mener Tveteråsutvalget ikke har fulgt sitt mandat i sin innstilling om norsk sjømatindustri.

Det har skapt raseri langs kysten at Sjømatindustriutvalget foreslår å la andre enn fiskerne eie fiskekvoter.

– I likhet med Island, kan heller ikke Norge ha fiskebruk på hvert nes, mener Ragnar Tveterås, professoren som blir beskyldt for å legge opp til ran av Kyst-Norge.