Først ute i nord

Barnevernet i Vågan og Vestvågøy er først ute i Nord-Norge med å bruke familie og nettverk i akuttsituasjoner, skriver Lofotposten. Det vanlige er at barnevernet tyr til tilgjengelige fosterhjem eller institusjoner når det oppstår akutt sykdom, rus, vold eller andre situasjoner. I Vestvågøy og Vågan skal familien eller venner og naboer kontaktes så snart som mulig, og senest i løpet av ei uke.