Hopp til innhold

Nå skal informasjonen om disse bli sendt elektronisk

Et omfattende papirvelde på laboratoriene ved sykehusene i Norge går mot slutten.

Laboratorieprøver ved Nordlandssykehuset

I løpet av 2014 kan alle legekontor i Nord-Norge bestille laboratorieprøver elektronisk. Dermed blir landsdelen først ute med dette.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

I løpet av 2014 kan alle legekontor i Nord-Norge bestille laboratorieprøver elektronisk. Dermed blir landsdelen først ute med dette.

Pasientene vil få raskere svar, og det blir færre muligheter for feil.

Forsøk siden 2006

Allerede i 2006 ble det satt i gang et pilotprosjekt med elektronisk bestilling av laboratorieprøver.

– Dette var basert på et system utviklet av en ansatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og bare enkelte legekontor i Tromsø-området var med på prosjektet, sier Majbrit Krag, prosjektleder for det såkalte ERL-prosjektet i Helse Nord.

Men nå har Helse Nord gitt datafirmaet DIPS i Bodø i oppdrag å utvikle et fullverdig system som kan inkludere alle legekontor i landsdelen.

Papirvelde i dag

I dag sendes blodprøver og urinprøver fra legekontorene til laboratoriene sammen med et skjema. Selv om skjemaene er utfylt via en datamaskin på legekontoret, må opplysningene skrives inn på nytt når de kommer til laboratoriet.

– Her i prøvemottaket mottar vi mellom 1000 og 1500 prøver hver dag, og de aller meste kommer med papirrekvisisjoner, sier fagansvarlig bioingeniør Rita Hilstad Eliassen på laboratoriet ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Her er veldig mye manuelt arbeid, sier hun.

– Utpakking, ommerking og manuell registrering av prøvene tar tid.

Nord-Norge elektronisk i 2014

I november startet utprøvinga av det nye elektroniske systemet som skal knytte legekontorene til sykehusene. Det er fem forskjellige datasystemer på legekontorene i Nord-Norge, så det er et omfattende system som må til.

– I januar setter vi i gang et pilotprosjekt med flere legekontor som sender prøvene til sykehuset i Bodø, sier prosjektleder Majbrit Krag.

– Vi vil kvalitetssikre løsningen hundre prosent før vi tilbyr den til andre legekontor.

Igangsettinga vil skje først for legekontor knytta til sykehuset i Bodø, dernest legekontor som sender prøvene til UNN i Tromsø. Hele Nord-Norge vil være elektronisk i løpet av 2014.

Raskere og sikrere prøvesvar

– Det er først og fremst sikkerheten som blir bedre med et elektronisk system, sier Majbrit Krag.

– Man slipper alle de manuelle steppene der ting kan gå galt, sier hun.

Ved laboratoriet på Nordlandssykehuset i Bodø klarer man ikke i dag å ta unna alle prøvene som kommer inn samme dag.

Situasjonen vil bli en helt annen med det elektroniske systemet, sier fagansvarlig bioingeniør Rita Hilstad Eliassen.

– Da er prøven allerede rekvirert ute på legekontoret, og rekvisisjonen kommer elektronisk inn til oss. Prøven er ferdig merket, så det vil gå mye raskere gjennom systemet hos oss. Og det er veldig bra for kvalitetssikringa, sier hun.

Del av et større prosjekt

Helse Nord satser 500 millioner kroner på dataløsninger. Elektronisk bestilling av laboratorieprøver er bare en del av et større prosjekt som har fått navnet FIKS.

Den mest omfattende delen av prosjektet er at alle pasienter i Nord-Norge skal få én pasientjournal der alle opplysninger finnes, samme hvor du har fått behandling.

DIPS søker nye ingeniører