Først i landet: Legger frem en nullvisjon for selvmord

I fjor vedtok fylkespolitikerne at de skulle arbeide for en nullvisjon for selvmord. Nå er planen klar, og Nordland er nå landets første til å legge frem en slik handlingsplan.

Legger frem nullvisjon

Ingelin Noresjø, Odd Eidner, Andreas Vikan Seljeseth mener det er viktig at politikere tar tak i selvmordsproblematikken.

Foto: Kari Skeie

Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse (KrF)

Ingelin Noresjø er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse (KrF). Hun sier ingen skal ha det så vanskelig i livet sitt at de ikke ønsker å leve det.

Foto: Kari Skeie

Selvmord er et så stort samfunnsproblem at fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø, mener politikerne må sette i verk tiltak.

– I møte med denne problematikken føler man seg som politiker svært maktesløs, men vi har bestemt oss for å ta fatt i problemet og vi ønsker derfor å legge frem en handlingsplan som kan bedre psykisk helse.

Stort og alvorlig problem

Tiltakene krever ressurser og penger, og det vil bli opp til fylkespolitikerne å bevilge. Prest og fylkesleder i organisasjonen LEVE, Odd Eidner, tror handlingsplanen har mye for seg

– Å legge frem en nullvisjon for selvmord er modig, men også veldig viktig.

Odd Eidner prest og fylkesleder i LEVE

Odd Eidner, prest og fylkesleder i LEVE, sier alle bør bli flinkere til å snakke om det vanskelige.

Foto: Kari Skeie

Eidner fokuserer først og fremst på omfanget temaet har. Antallet mennesker som opplever å miste noen de er glad i til selvmord er svært høyt.

– Hvert år er det rundt fem hundre personer som velger å ta selvmord. Rundt disse er det 10-15 pårørende, og det gir 5-8.000 etterlatte, som opplever en svært komplisert og stor sorg hvert eneste år. Derfor er det viktig at politikerne tar tak i problemet, sier Eidner.

Planens mål

Planen har flere delmål. Tre av dem er at fylkespolitikerne vil øke den psykiske helsen blant befolkningen i Nordland generelt, de vil hjelpe personer som er nær mennesker som vurderer selvmord til å se faretegnene, og politikerne vil at pårørende til de som har opplevd å miste noen til selvmord skal få mer hjelp.

– I en nullvisjon for selvmord sier vi at vi har ingen å miste, derfor må vi ha en visjon om at ingen skal ha det så vanskelig i livet sitt at de ønsker å ta sitt eget liv, sier Noresjø.

Handlingsplanen skisserer 49 ulike tiltak. Flere av dem er retta inn mot videregående skole, blant annet kursing av helsesøstre.

– Vi vil skolere helsesøstre i selvmordsforebygging. De skal kunne oppdage faresignalene i et tidlig stadium,

Psykologene er positive

Andreas Vikan Seljeseth, psykologspesialist i Nordlandssykehuset.

Psykologspesialist, Andreas Vikan Seljeseth, mener selvmord er et stort samfunnsproblem som derfor skal innebære et samfunnsansvar.

Foto: Kari Skeie

Statistikken viser at de siste fem åra har 138 mennesker tatt livet sitt i Nordland. Psykologspesialist, Andreas Vikan Seljeseth, sier det er bra at politikerne nå engasjerer seg.

På nettsiden Klara Klok mottar vi mange henvendelser fra barn og unge som sliter med selvmordstanker. Det er viktig at mennesker som sliter får snakke om det, mener Vikan Seljeseth.

Psykologspesialisten forteller at de får flere henvendelser fra barn og unge hver eneste uke. Han mener det er et stort samfunnsproblem, som derfor innebærer et samfunnsansvar.