Hopp til innhold

«Tonje» ble utsatt for overgrep. Nå kan historien hennes få store konsekvenser

– Det er spesielt at en vanlig person som meg kan bidra til å endre loven, sier «Tonje».

Tonje ut mot havet

STO FREM: Historien til «Tonje» gjorde politikerne obs på et hull i loven. Nå blir det endring.

Foto: Petter Strøm / NRK

Den gang 16 år gamle «Tonje» trodde hun kunne stole på den noen år eldre kompisen sin.

Hun hadde drukket vodka, han sa at han hadde fest.

Men hjemme hos kompisen var det bare han og en annen venn. Og mer alkohol.

De to mennene ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 295c: «For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.»

Verken tingretten eller lagmannsretten mente at de kunne dømme mennene. De hadde utnyttet Tonje i en sårbar situasjon, ikke livssituasjon. Dermed kunne ikke mennene dømmes ut fra lovparagrafen som ble brukt.

Saken fikk mange til å reagere.

Les også Tonje (16) ble utnyttet av to voksne menn. Nå kan historien hennes endre loven

"Tonje" ut mot havet

Har vært oppe på Stortinget allerede

Både Bistandsadvokatutvalget, SV, og flere andre partier mente at det var på høy tid å endre loven.

Saken var faktisk oppe på Stortinget kort tid etter at Tonjes historie ble kjent. De konkluderte med at noe måtte gjøres, men at en eventuell endring måtte gjennomgås grundig først.

Det er gjort, i en rapport som har vurdert flere sider av loven som omfatter seksuelle lovbrudd.

I rapporten foreslår Straffelovrådet å endre teksten i loven fra «livssituasjon» til «situasjon».

– Etter vår vurdering er det usikkert om dagens lovtekst ivaretar det menneskerettslige kravet til vern – og uansett er vernet utilstrekkelig, sier Linda Gröning, leder for Straffelovrådet.

NRK forklarer

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Hva omfatter loven?

Straffeloven har et eget kapittel om seksuallovbrudd.

Kapittelet handler om alt fra grove voldtekter, til å avtale møter for å begå seksuelle overgrep, til å for eksempel ha seksualiserte bilder av barn på mobiltelefonen din. 

Men det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan du skal tolke loven.

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Når er det voldtekt?

Loven sier at voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler. Det er også voldtekt hvis den andre personen er bevisstløs, sover eller av andre grunner ikke kan stoppe deg. 

I tillegg fines det mange paragrafer som sier noe om situasjoner der det er straffbart å få noen til å utføre seksuelle handlinger på deg, på seg selv, eller på andre. 

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Makt og utnyttelse

Det kan for eksempel være hvis sjefen din eller noen du stoler på, som en trener eller en lærer, får deg til å gjøre seksuelle handlinger. 

Det kan være dersom noen er psykisk utviklingshemmede, og ikke forstår hva som skjer. Og det kan være dersom noen er i en sårbar livssituasjon, og derfor ikke klarer å ta riktige valg. 

Men hva om du er for full eller beruset til å skjønne hva som skjer? Kan love hjelpe deg da?

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Forskjell på situasjon og livssituasjon

Ifølge dommen i Tonjes sak, så kan ingen dømmes for å ha utnyttet en full person. Heller ikke om personen er under 18 år. Tonje var ikke bevisstløs, så det gikk ikke inn under kriteriene for voldtekt. 

Det var ingen som truet henne eller var voldelige heller. Hun var heller ikke i en sårbar livssituasjon.

Tonje var bare en 16-åring som var skikkelig full. Det gjorde henne sårbar i situasjonen, men ikke i livssituasjonen, ifølge retten. 

Men hadde det vært annerledes dersom hun var under 16 år?

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

– Aldergruppen 16 til 18 år mangler beskyttelse

Hadde Tonje vært under 16 år, ville hun vært beskyttet av de paragrafene i loven som sier at det ikke er lov å utføre seksuelle handlinger med så unge personer. Uansett om de er fulle eller ikke.

Men når du er over 16 år er du over den seksuelle lavalder. Da er det ikke ulovlig å ha frivillig sex med deg.

Ifølge advokat Lina Therese Remlo fører det til at personer over 16 år ikke har det samme vernet:

– Denne gruppen har en dårlig rettsikkerhet når det kommer til utnyttelse av rus. De som er veldig fulle, men ikke helt satt ut av spill, har per i dag ingen beskyttelse mot seksuell utnyttelse, gjennom loven.

– Vi har blant annet sett tilfeller der dette med livssituasjon kan tolkes slik at det ikke omfatter tilfeller der du havner i en sårbar situasjon.

Forslagene har vært ute på høring. Fristen for å levere innspill gikk ut i forrige uke.

– Vi har ikke fått inn særlig med reaksjoner på det forslaget, så dette punktet tror jeg det blir endringer på, sier Gröning.

En gjennomgang blant de politiske partiene på Stortinget tyder på at forslaget om å endre formuleringen i loven kommer til å få flertall.

– Det hele er ganske sykt, sier «Tonje» til NRK i dag.

Les også Klar tale etter «Tonje-saken»: – Nå må vi endre loven

Tonje i lagmannsretten

Har endret synet på rettssystemet

– Jeg kjenner på en stolthetsfølelse over hva jeg har fått til. Det er spesielt at en vanlig person som meg kan bidra til å endre loven.

Den unge kvinnen forteller at livet hennes i dag er bra. Hun går på skole, jobber og har fått seg kjæreste.

Og hun er glad for at noe endelig skjer med den omdiskuterte loven.

– Det er ikke bare folk i sårbare livssituasjoner som bør beskyttes. Du kan ha et topp liv og likevel havne i en slik situasjon som jeg gjorde, sier Tonje.

Etter at saken hennes hadde vært oppe i både tingretten og lagmannsretten mistet hun tiltro til rettssystemet.

– Det har endret seg litt nå. At de endrer loven etter å ha blitt kjent med at den ikke har fungert optimalt viser at de egentlig vil det beste for folk.

Hva tror du en slik endring kan bety for rettssikkerheten til unge folk?

– Jeg tror det kommer til å hjelpe veldig mange. Dessverre skjer det ofte slike ting, og vi vet at en god del av disse sakene blir henlagt. Jeg tror en endring kan føre til flere anmeldelser, fordi folk opplever at de kan stole på systemet.

Bistandsadvokaten til Tonje, Lina Therese Remlo er også fornøyd med at det nå foreslås en lovendring.

Som forventet

– Jeg synes selvsagt det er bra, men også som forventet. Denne lovendringer skulle bare mangle, sier Remlo.

Det til tross, mener Remlo at lovendringen skulle kommet på et mye tidligere tidspunkt.

– Vi hadde trengt denne lovendringen tidligere og jeg mener at det kunne vært gjort tidligere fordi det var en feil i lovteksten. Det er fint å se at man retter opp i feil, også er det synd at Tonje på sett og vis måtte bære konsekvensene av den feilen, sier Remlo.

Tonje inntil veggen 1

KREVENDE: «Tonje» kan fortsatt kjenne på de samme følelsene som hun hadde etter hendelsen hos sin tidligere kamerat, men sier til NRK at hun har det mye bedre i dag.

Foto: Petter Strøm / NRK

Les også Går mot endring i loven etter «Tonje-saken» – vil fjerne fire bokstaver

Opp trappa