NRK Meny
Normal

Forskjell i antall pasientskader

Det er svært store forskjeller mellom sykehusene på Helgeland ved utbetaling av erstatning etter pasientskade.

Sykehus
Foto: Illustrasjonsfoto: www.coulourbox.no

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Sykehuset i Rana har de siste tre årene hatt 48 pasienter som har fått erstatning, mens Sandnessjøen har hatt bare 15.

Det er altså tre ganger så mange pasientskadeutbetalinger i Rana som i Sandnessjøen.

Noe informasjonssjef i Helgelandssykehuset, Randi Erlandsen forklarer med at
Rana tar seg av de de fleste ortopedioperasjonene på Helgeland.

– Ja, den forskjellen må jeg forklare med den funksjonsfordelingen som er gjort mellom de tre sykehus-enhetene på Helgeland. Innen ortopedi så er det gjort 450 proteseoperasjoner i Mo i Rana i dette tidsrommet.

Flest krav ved ortopedi

Sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen er omtrent like store og derfor sammenlignbare. Men det er altså Rana som utfører det meste av behandlinga innenfor ortopedi. Og det er etter komplikasjonerer ved beinbrudd og hofteoperasjoner at de fleste kravene om erstatning kommer. Av de totalt 48 pasientene som har fått erstatning i Rana er det bare sju som ikke gjelder ortopedi.

– Det blir brukt mye ressurser på å bygge opp et stabilt og godt fagmiljø. Også får man jobbe med kvalitetsforbedrende tiltak hele vegen, sier Erlandsen.

Helgelandssykehuset Rana

Helgelandssykehuset Rana

Foto: Frank Nygård / NRK

Lite fødselsskader

Også på landsbasis er det ortopedi som toppe statistikken når det gjelder pasientskadeerstatning. For fødselsskader har det de siste årene også vært utbetalt store summer. På Helgeland har imidlertid bare en pasient fått utbetalt erstatning i forbindelse med fødsel.

– Vi har jo relativt få fødsler på Helgeland, men vi skal jo være glade for at vi har gode tall på det.

Koster mye penger

Samtidig som antall søknader om erstatninger går opp, får også flere søkere medhold. Andelen pasienter som får positivt svar fra Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, økte med 30 prosent i fjor. Det koster staten mye penger.

Pasienter søker om erstatning for feilbehandling eller manglende behandling fikk i 2009 nærmere 740 millioner kroner. Det er høyeste beløp noensinne.

Mer info: www.npe.no

Nærmere 740 millioner kroner er en økning på 12 prosent fra 2008, som også var et rekordår.

- De fleste sakene dreier som om feilbehandling ved ortopedi, for eksempel komplikasjoner ved beinbrudd og hofteoperasjoner. Disse sakene står for cirka 30 prosent av utbetalingene. Et annet område der det ble utbetalt store summer i fjor, var i forbindelse med fødselsskader, sier kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Behandles individuelt

Hvor mye pasientene får utbetalt, varierer. De laveste utbetalingene er på 5000 kroner, som er minstebeløpet, mens de høyeste er på åtte millioner kroner. Gjennomsnittlig utbetaling var i 2009 på 820 000 kroner - 100000 kroner mer enn året før.

Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonssjef NPE

Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonssjef NPE

Foto: NPE

- Pasientskadesakene blir behandlet individuelt. Pasientens økonomiske forhold og medisinske tilstand er sentrale elementer i beregningen av erstatningen.

- Det er derfor ikke mulig å angi et generelt nivå på erstatningene knyttet opp til bestemte skader, sier Castberg.

Økt tempo

Erstatningen skal dekke inntektstap og utgifter som pasienten har blitt påført av skaden. I tillegg har pasienten krav på menerstatning dersom skaden er varig og av et visst omfang, vanligvis over 15 prosent medisinsk invaliditet. Menerstatningen skal være en økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse.

- Størstedelen av veksten i utbetalingene kan forklares med at det nå finnes en egen enhet i NPE som kun arbeider med beregning av erstatningsbeløp. Dette fører både til økt tempo i utbetalingene sammenlignet med tidligere, og at en del kompliserte saker med høye erstatningsbeløp kommer til utbetaling tidligere. Dessuten vil økt lønns- og prisvekst i samfunnet for øvrig bidra til at erstatningsutbetalingene øker fra år til år, utdyper Castberg.

- Gledelig utvikling

Per Fugelli.

Per Fugelli

Foto: Knut Fjeldstad., Fjeldstad, Knut

- Det er gledelig at folk som blir utsatt for feil som medfører lidelse og uførhet, blir økonomisk kompensert. Det stemmer med rettferdighetsidealene i samfunnet, sier Per Fugelli, professor i sosialmedisin.

Han mener det er i ferd med å utvikle seg en kultur innenfor helsevesenet som går i retning av mer åpenhet om feil.

- I en gammel kultur hvor feil ble omgitt med taushetsplikt, tok man samtidig fra helsevesenet mulighet til selvkritikk og forbedring, sier Fugelli.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.