Hopp til innhold

Hvalforsker ønsker støygrense under vann: – Norge kan være rollemodell i verden

Hvaler blir forstyrret av motorstøy fra båter som er på hvalsafari, viser ny forskning. Hvalene svømmer bort ved høy lyd, sier forsker.

 Hvalforsker ønsker støygrense under vann

En ny undersøkelse som har registrert hvalenes bevegelse når de utsettes for støy, viser at hval påvirkes av lyd – også på 100 meters avstand.

Foto: Kate Sprogis / Aarhus Universitet

Det dukker stadig opp nye aktører som tilbyr hvalsafari, både i Norge og i andre land der sjøpattedyrene lever.

Og turistene strømmer til for å komme tett på hvalene.

Derfor ville forskere ved Aarhus Universitet i Danmark se nærmere hvordan hvalene påvirkes av støyen fra båtene.

– Vi vet fra før at hvalene reagerer når det er båter rundt, men vi har ikke visst om det er fordi de ser båtene eller om det er lyden som plager dem, sier forsker og biolog Kate R. Sprogis.

Kate Sprogis i Antarktis

Forsker og biolog Kate R. Sprogis sier hvalene svømmer unna høye lyder.

Ved hjelp av høyttalere under vann og drone fant forskerne ut hvor høy motorstøy som skal til før knølhvaler endrer atferd.

Hvalene svømmer unna

– Vi spilte av lav, middels og høy motorlyd under vann fra cirka 100 meters avstand og registrerte hvordan det påvirket hvalene.

Totalt ble det gjort 42 forsøk, med drone og et kamera som registrerte hvalenes bevegelser ovenfra.

– Ved høy lyd svømmer hvalene unna og får ikke slappet av så mye som de trenger. De får heller ikke matet ungene sine så ofte som de burde. Ved lavere lyd fant vi ingen betydelig innvirkning, sier Sprogis.

Forsøkene ble gjennomført i Exmouth Gulf på vestkysten av Australia, som har en av verdens største populasjon av knølhvaler.

Den lave lyden var på rundt 120 desibel, middels på 160 desibel og høy på 170 desibel.

Les hele forskningsartikkelen her.

Nye regler i fjor

I desember i fjor vedtok Nærings- og fiskeridepartementet nye regler for hvalsafari. Reglene skal beskytte dyrevelferd og avverge farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer.

Da ble det forbudt for hvalturismefartøy å være nærmere enn 370 meter fra et fartøy i fiske. Folk som svømmer, padler eller dykker må være minst 740 meter unna fiskefartøy.

Det ble også innført et forbud mot å utøve hvalsafari på en måte som bidrar til at hvalene forstyrres i sitt naturlige habitat.

Forsker Kate R. Sprogis mener det er naturlig at også støy tas med i regelverket. Hørselen er nemlig den viktigste sansen til hvalen.

– Det er selvfølgelig viktig at båtene holder avstand og har lav fart, men reglene i blant annet Norge, USA, Canada og Australia sier ikke noe om hvor stille en båt bør være.

Nå håper hun at Norge vil være en rollemodell i verden ved å ta dette med i regelverket, med bakgrunn i deres forskning.

– Norge kan sette et eksempel for andre land der det er vanlig med hvalsafari, sier Sprogis.

NRK har spurt departementet om en kommentar til forslaget, men har ikke fått svar så langt.

– Interessant

Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt mener forskningen fra Australia er godt gjennomført. Han er ekspert på bioakustikk, som vil si hvordan dyr lager og utnytter lyd.

– Dette er ett steg nærmere å vite mer om hvordan hvalene påvirkes av båtene som brukes til hvalsafari. Tidligere har flere studier sett på hvordan båter nærmer seg hval, og at de kan forstyrre på den måten. Men her settes det fokus på hvilken støy båtene skaper.

Kvadsheim mener støynivået på noen av disse båtene til dels er ganske høyt.

sjefsforsker Petter Kvadsheim FFI

Sjefsforsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Foto: Privat

Forslaget om å legge til en maksgrense for støy under vann ved hvalsafari, synes han er fornuftig. Men han tror norske myndighetene vil ha mer forskning før de endrer reglene igjen.

– Vi mangler fortsatt kunnskap om hva slags type støy hvalene reagerer mest på, ikke bare volumet på støyen.

– På kort sikt kan myndighetene se på reglene om avstand. Og om de bør endres for enkelte typer båter, som støyer mer. Jeg skal ikke si så mye om hvilke båter som støyer mest, men det er noe som bør ses nærmere på.

Ønsker grense

Andenes Hvalsafari AS har bragt turister til hvalen i over 30 år, og sier de er veldig opptatt av at båtene ikke skal forstyrre dyrene:

– Spermasetthvalen er den hvalen som er desidert mest ømtålig for støy. Men den har blitt vant til at det kan komme en og annen båt som passerer og går igjen. Dette har den levd med i alle år etter at det kom motoriserte båter. Men det vi opplever at den skyr, er raske båter med hurtiggående propeller, sier daglig leder, Geir Kristian Maan.

Geir Maan

Skipper Geir Maan ønsker et eventuelt regelverk velkommen.

Foto: Arild Moe / NRK

Han forteller at de har opplevd at dersom båter kjører fort vil det bli en hvinende lyd under vann.

– Vi har skiftet motorer på samtlige av våre båter. Det er kostnader på flere hundre tusen kroner, for vår del.

Maan sier de har tatt kontakt med forskere som har vært på Andenes, for å høre om de forstyrret hvalen:

– Vi var nysgjerrig på om hvalen var kortere ved overflata når vi var i nærheten. Og det var den ikke.

Maan sier de ønsker et regelverk velkommen, men er skeptisk til hvordan et eventuelt regelverket skal overholdes:

- Det kan jo lages regler som gjør vi ikke forstyrrer hvalene, men alle som vil kan jo kjøre villmann. Jeg positiv til en slik regel, og jeg vet med sikkerhet at våre båter kommer gjennom det nåløyet, sier han og legger til:

– Men hvordan det skal håndheves og følges med på? Det stiller jeg spørsmål ved, sier hvalsafari-skipperen.

– Folk bør tenke seg om

I påvente av eventuelle nye regler oppfordrer forsker Kate R. Sprogis folk til å lese seg opp før de velger hvilket selskap de skal dra på hvalsafari med.

– Hvis du bryr deg om dyrene bør du velge et selskap som bruker en båt som bråker minst mulig. Ofte står det mer om båtene de bruker på nettsidene til selskapet, og du kan sjekke om de støtter forskning på hval.

– Det går også an å ringe for å spørre hvor mye støy båtene deres lager og hvordan de oppfører seg rund hvalene.

Ifølge forskeren er det ikke et enkelt svar på hvilke båter som skaper minst støy.

– Det finnes båter på markedet som er innenfor det vi anbefaler når det gjelder undervannsstøy, som er maks 150 desibel. Generelt vil en båt med flere propeller skape mer støy enn en med bare en stor propell. Men det spiller også inn hvor fort propellene må rotere for å gå fremover. I tillegg har vedlikehold mye å si for hvor mye lyd båten lager under vann.