Unikt funn i Lofoten – avdekket 420 millioner år gammelt jordskjelv

Skjelvene skal ha funnet sted 40 kilometer under bakken, og er synlig langs store deler av Lofoten.

Jordskjelv vises i steiner og berg i Lofoten.

Sporene etter de eldgamle jordskjelvene vises godt overalt i Lofoten.

Foto: François Renard

François Renard er opprinnelig fra Frankrike.

De siste fire årene har han jobbet for UiO. Sammen med flere andre forskere fra Njord-senteret håper han nå å avdekke hva som skjedde langt under jordas overflate for hele 420 millioner år siden.

– Lofoten er det beste stedet i hele verden å se dette fenomenet, sier franskmannen engasjert til NRK.

Det viser seg nemlig at det populære turiststedet også har huset viktig geologisk informasjon i millioner av år.

Det var tidsskriftet Titan som omtalte saken først.

Fjellformasjoner som viser svarte striper.
Like ved veien vises de svarte stripene.
Svarte striper i fjellet som er bevis på gamle jordskjelv.
Eldgamle bevis på kraftige jordskjelv 40 kilometer under jordskorpa.
Svarte striper er gamle bevis på jordskjelv
Gnisninger smeltet steinen - og det svarte viser tydelig endringer i temperatur.

Vises overalt i Lofoten

Renard forteller at fenomenet ble beskrevet i Lofoten for første gang på 80-tallet. Men det er de siste årene de har oppdaget hvor utbredt og tydelig det er over store deler av Lofoten.

Selv er han akkurat ferdig med en forskningstur med to studenter.

– Da jeg kom til Norge for fire år siden dro jeg til Lofoten og gjorde litt arbeid i felt. Det var beskrevet på forhånd, men ingen ante at det var så synlig. Og så godt bevart, forklarer Renard.

Forskeren sitter på en stein.

François Renard sier funnene i Lofoten er helt unike.

Foto: Eivind Torgersen / Titan.uio.no

Det som skjedde for 420 millioner år siden under Lofoten, skjer i dag langt under Himalaya.

Men det er følgelig vanskelig å få med seg hva som skjer 40 kilometer ned i bakken der. Derfor bruker forskerne funnet i Lofoten til å forstå mer av det som foregår under Himalaya i 2021.

– Hvor utbredt og letter det å finne dette i Lofoten?

– Det er veldig lett å finne hele veien mellom Leknes og Å, svarer Renard kontant.

Nøkkel ved siden av mønsteret for å vise størrelse.

En svart stripe som dette betyr et jordskjelv. I Lofoten kan man tydelig se flere striper ved siden av hverandre.

Foto: FRANÇOIS RENARD

Enorm varme

Det som er helt spesielt med funnene i Lofoten er hvor godt bevart mønstrene er. De er mer eller mindre uberørte, selv etter 420 millioner år.

Renard forklarer at det sorte kommer av gnisninger så kraftig at fjellet smelter. Gnisninger som oppstår under et jordskjelv.

– Du kan sammenligne det med å gni to hender mot hverandre. Da blir det varme. Det samme skjer under et jordskjelv, bare at det er så varmt at stein smelter, forklarer han og legger til:

– De svarte linjene viser hvor steinen har smeltet.

– Arbeidet dere gjør i Lofoten nå, kan det være med å forutse hva som skjer andre steder i verden?

– Nei, vi kan ikke forutse. Men vi kan få en bedre forståelse for det som skjer 40 kilometer under Himalaya. Det vil komme lignende striper der.

Nøkkel ved et merke i fjellet.

Merkene er tydelig for alle som er i Lofoten.

Foto: François Renard

Best i verden

Slike merker kan sees flere steder i verden, men det er kun to steder som er i nærheten av å ha samme kvalitet som det man nå har funnet i Lofoten; Holsnøy nord for Bergen og midt i Australia.

– Utfordringen er ofte at vann har ødelagt sporene og det blir vanskeligere å finne. I Lofoten er det ikke vanskelig i det hele tatt.

– Det du ser, er det som skjedde.

Nå gjenstår en stor kartleggingsjobb for Renard. Men han tror ikke han vil være alene om å utforske Lofotens berg i årene fremover.

– Dette funnet er fortsatt nytt. Allerede har vi hatt besøk fra USA, sier han og avslutter:

I årene som kommer tror jeg de beste forskerne i verden vil komme til Lofoten for å se eller forske.