NRK Meny
Normal

Forsker: – Veiene må bygges langt mer robuste i tida fremover

Klimaendringer og mer uvær stiller større krav til vegprosjekter nå enn tidligere.

Ras på fylkesvei 76, Tosbotn

Det tok tre måneder før fylkesveg 76 i Tosbotn sør i Nordland kunne åpne etter et ras i fjor. I mars i år ble strekninga igjen rammet av ras.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Bruene må være høye nok til at det kan gå store vannmasser under. Veiene må ha stikkrenner for å unngå oversvømmelser. Vegprosjekter er ventet å vare i 40 år, og vi må fakturere inn vær og klima mye mer nå enn for ti år siden, sier universitetslektor Kjersti Granås Bardal ved Nord universitet.

Bardal har studert hvordan dårlig vær påvirker trafikken på E6 gjennom Nordland.

Oppgaven ser på hvordan kostnaden blir når person- og godstransport må kjøre saktere eller stoppe helt opp på grunn av dårlig vær, kjøreforhold og stengte veier.

– Blir fort ulønnsomme

Kjersti Granås Bardal

Kjersti Granås Bardal har jobbet med forskningsprosjektet i fire år.

Foto: Nord Universitet

– Når man skal avgjøre hvilke vegprosjekter man skal starte med, vurderer man alltid nytten med prosjektet opp mot kostnader. Når man ikke får med nytten av å redusere værproblemer for trafikken, betyr det at disse prosjektene fort taper. Kostnaden blir stor og nytten blir for lav til at de blir lønnsomme.

Bardal mener værrelaterte kostnader sjelden tas med i analyser når man vurderer hvilke prosjekter man skal sette i gang med.

– Da man bygde tunnel gjennom Korgfjellet var det nettopp for å unngå stengt vei og trailere som stod på kryss og tvers. Men, tar man ikke været med i betraktning blir prosjektene fort regnet som ulønnsomme.

Bardal mener Nordland skiller seg fra resten av landet, med mye dårlig vær og mange veier som ofte stenges.

Tunnel Tjernfjellet

Tjernfjellet har vært utfordrende for trailerne om vinteren. Nå bygges det tunnel gjennom fjellet.

Foto: Frank Helgesen, Statens vegvesen.

– Få eller ingen omkjøringsmuligheter

Den aller hyppigst stengte vegstrekningen i landsdelen ligger i Narvik. Fremover skriver at E10 Bjørnfjell var stengt hele 161 ganger i 2012/2013 til 2015/2016. På E6 er det Saltfjellet som troner øverst med 109 midlertidige stengninger.

– Vind er et stort problem på fjellovergangene, og gjerne i kombinasjon med nedbør. Nullføre er også et stort problem.

Forskningsprosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommunene og vegvesenet. Ifølge Bardal ender ofte veiene i distriktene som tapere, fordi de ikke er så lønnsomme som de i byene. Været faktoreres ikke inn.

– Når en vei stenges har vi ofte få eller ingen omkjøringsmuligheter her. Da Tosenveien ble tatt av ras i fjor, medførte det store kostnader for dem som ble rammet.

Bardal mener kombinasjon av spredt bebyggelse og høye fjell, lange fjorder og lange daler gjør veiene sårbare.

Sønkaos på Korgfjellet

Korgfjellet var en problemstrekning før tunnelen ble bygd. Den er Nord-Norges nest lengste veitunnel og den lengste på E6.

Foto: Odd Rune Hansen

Forventer store klimaendringer

– Og klimaendringer kompliserer analysene. Et veiprosjekt skal minst ha en levetid på 40 år, men det er vanskelig å forutse hvordan været blir.

I Norge forventer man økt nedbør og mer intense nedbørsperioder som gir større fare for flom og skred. Det kan også bli mer nullføre på veier som tidligere har hatt kaldt, fint vinterføre.

– Man må ta med vær og klimaendringer inn i beregningene. Veiene må bli mer robuste, avslutter Bardal.

Biler venter på kolonne på Hardangervidda

Kolonnekjøring og stengte veier koster både samfunnet og næringsliv for store summer. Men det tas sjeldent med i beregningene når det skal vurderes om et samferdelsprosjekt vil lønne seg eller ikke. På den måten taper gjerne prosjekter i distriktene, til fordel for mer urbane prosjekt.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK