Forsker: – Turistfisket er ikke bærekraftig

– Utviklingen innen turistfiskenæringa i Norge er svært uheldig, sier forsker Maria-Victoria Solstrand ved Norges fiskerihøgskole.

Turisatfiskeanlegg på Andenes

I en nedlagt militærleir har litauiske statsborgere bygd opp et topp moderne turistfiskeanlegg, hvor hundrevis av østeuropeiske turistfiskere hver sommer kommer for å fiske og filetere sin egen fangst. Her fra anlegget Nordfish på Andenes.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

NRK.no skrev tidligere i dag at tyskere og østeuropeere strømmer til de 600 turistfiskeanleggene langs kysten, samtidig som tollere gjør stadig større og flere beslag av smuglertorsk.

Ifølge Havforskningsinstituttet fisker turistene opp mot 13.000 tonn i året uten at det er satt av kvote til dette fisket. Maria-Victoria Solstrand har tatt doktorgrad på fisketurisme sier hennes forskning viser at det reelle tallet er langt høyere.

– I Nord-Norge er turistfisket mest sannsynlig på samme nivå som for kommersielt fiske etter kysttorsk, sier Solstrand til NRK.

Full kontroll på Island

Hun baserer sine antakelser på kvantumet som turistene på Island hvert år henter opp. Der har de nemlig full kontroll både på hvem turistfiskeaktørene er, antall båter, turister og hvor mye de fisker hvert år.

– På Island fisker turistene mellom 48 til 61 kilo per båt per dag. Ser vi på tallene til Havforskningsinstituttet tilsvarer under 10 kilo per båt per dag. Det er usannsynlig at forskjellen mellom Island og Norge skulle være så stor, sier forskeren.

Hun mener norske myndigheter er nødt til å få kontroll på fisket.

– Dersom dette fisket skal utvikle seg på en bærekraftig måte haster å få en oversikt. Dersom turistfisket en dag skal reguleres må vi minimum ha oversikt over bestanden de henter opp og antall aktører, turister og båter, sier Solstrand.

Maria-Victoria Solstrand

Maria-Victoria Solstrand har tatt doktorgrad på fisketurisme.

Foto: Karina Nigar Aarskog

Kystpartiet: – Ute av kontroll

Ingen utenlandske turistfiskere får ta med seg mer enn 15 kilo av fangsten hjem. De mer enn 600 fiskecampene i Norge har i dag ingen krav om å rapportere til myndighetene hvor mye fisk gjestene fisker og tar med seg hjem.

Leder i Kystpartiet Bengt Stabrun Johansen mener også det haster med en kartlegging og at de som driver i næringa må bli pålagt å rapportere uttak.

– Kontrollen av totaluttaket må være like strengt som for fiskere ellers. Ingen skal kunne drive fisketurisme uten at man selv har kvoter eller er knyttet opp til noen som har kvoterettigheter. Så får det være opp til kvotehaver å fordele kvoten sin på gjestene.

Har den utenlandske fisketuristen kan dokumentere at fisken er hentet ut av en lovlig kvote må vedkommende få lov å ta denne fisken med seg hjem.

– Det er et stort paradoks i en verden som sulter, at det blir destruert tonnevis med fisk. Derfor må vi få dette inn i lovlige former, sier Kystpartilederen.