Forsker på trøtte piloter

Forskere skal nå bidra til at det blir enda tryggere å fly i Norge.
– Sintef har fått 10 millioner kroner til å forske på hvordan slitasje og tretthet hos piloter påvirker den kommersielle flytrafikken, sier sikkerhetsforsker Stian Antonsen i Sintef under luftfartskonferansen i Bodø.