Forsker advarer mot å bytte ut overvåkningsfly med droner i nord

Forsvarsanalytiker Harald Håvoll advarer mot å erstatte Orion-flyene på Andenes med ubemannede fartøy. – Uten disse flyene vil det være umulig å overvåke ubåttrafikken i nord, sier han.

Orionfly

Orion-flyene kan bli erstattet av ubemannede droner når fremtidens forsvar skal tegnes. Det kan få store konsekvenser, advarer forsvarsanalytiker Harald Håvoll.

I dag er det overvåkingsflyene Orion som driver maritim overvåkning i nordområdene fra sin base på Andøya. Men som NRK tidligere har fortalt, kan flystasjonen bli lagt ned og erstattet med ubemannede overvåkningsdroner plassert på Evenes.

Forsvarsanalytiker Harald Håvoll ved Senter for internasjonal og strategisk analyse i Oslo mener det kan øke spenningen i nordområdene.

– Ingen droner har i dag evne til å overvåke ubåttrafikk. Det er det kun maritime patruljefly av type Orion og Poseidon som har, forklarer han.

Med en situasjon der ubemannede overvåkningsdroner overtar, må Norge være forberedt på at USA vil ønske å drive slik overvåkning i Barentshavet selv, hvor Russland tester nye ubåter.

– Norge har stort sett vært den eneste aktøren fra vestlig side som har drevet etterretning og overvåkning i Barentshavet, noe som har bidratt til lavspenning. Med en situasjon der man må tillate at andre overtar, kan resultatet bli økt spenning i det som i dag er et lavspenningsområde, sier Håvoll.

– Droner alene ikke et fullverdig alternativ

Ordfører Jonni Solsvik Andøy kommune

Ordfører Jonni Solsvik Andøy kommune.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Håvoll får støtte fra Andøy-ordfører Jonni Solsvik, som er spent før forsvarssjefen torsdag legger fram sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren. Solsvik er klar på at Norge må opprettholde forpliktelsen overfor NATO-alliansen, og at droner alene ikke er løsningen.

– Jeg har en forventning om at forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd sier at luftbåren maritim overvåkning i nordområdene vil være en prioritert oppgave også i fremtiden. Droner alene representerer ikke et fullverdig alternativ.

Han sier at dette er et av de viktigste bidragene Norge har gitt Nato, og at medlemslandene har en forventning om at Norge har en fullverdig maritim overvåkning i nordområdene i årene som kommer.

– Alle de faglige innspillene sier at droneteknologien som finnes i dag ikke vil kunne erstatte de maritime overvåkningsflyene. I beste fall vil dagens droneteknologi være et supplement til maritime overvåkningsfly.

Mulig å kombinere

Forsvarsanalytiker Harald Håvoll tror det optimale for Norge vil være en kombinasjon, og forteller at andre land som det er naturlig å sammenligne seg med – USA, Australia, Japan, Kina og Russland – alle erstatter systemene sine med en blanding av bemannede og ubemannede fly.

Han sier at det koker ned til hvorvidt Norge fortsatt skal ha en ambisjon om å drive undervannsovervåking i fred, og anti ubåt-krigføring i krigstid.

– Det er utenkelig at vi ikke har noen form for luftbåren overvåking i havområdene. Spørsmålet er på hvilket nivå det skal være, og det er en politisk og økonomisk vurdering, sier han.

Forsvaret ønsker ikke å kommentere innholdet i forsvarssjefens fagmilitære råd før det legges fram 1. oktober.