Fornærmet i Tysfjord-sak: – Ble bedt om å ikke si noe

NARVIK (NRK): Mer enn tre timer med avhør ble avspilt for retten i dag. At fornærmede har vanskeligheter med å forklare seg svekker ikke hennes troverdighet, mener bistandsadvokaten.

Aktor Siv Remen og bistandsadvokat Hammervik

Aktor Siv Remen, her sammen med bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik (til venstre).

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Det er satt av seks dager til rettssaken i Ofoten tingrett, hvor en mann i 50-årene står tiltalt for å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne i Tysfjord.

Forsvareren til tiltalte ba i dag om at retten lukket dørene idet et to timer langt dommeravhør som ble gjort med fornærmede i 2011 skulle vises. Retten mente det var viktig med offentlighet, og avviste anmodningen.

I avhøret fortalte den fornærmede, som ifølge aktor er diagnostisert som moderat utviklingshemmet, om overgrepene hun mener seg utsatt for.

Kvinnen oppga i opptaket navnet til flere enn én person hun mente hadde utsatt henne for overgrep, samt at noen visste om det som skjedde.

– Noen så på mens det skjedde. Jeg ble bedt om å ikke si noe.

Hun fortalte om flere overgrep som skal ha foregått over tid.

Mannen i 50-årene er tiltalt for overgrep som skal ha skjedd over en tidsperiode på tre år, fra 2008 til 2011. Han forholdt seg rolig, men alvorlig, under avspillingen av avhøret.

Vanskeligheter for å forklare seg

Samtidig var det tidvis vanskelig å forstå meningsinnholdet av hva som ble sagt. Aktor og politiadvokat Siv Remen forklarer at fornærmedes mentale funksjonsnivå har gitt utfordringer i etterforskingsarbeidet.

– Det ligger i sakens natur at det er utfordrende all den tid hun har vanskeligheter med å forklare seg. Retten må vurdere avhøret på samme måte som andre bevis.

Bistandsadvokat Hammervik

Hammervik beskriver saken som svært alvorlig og sier den er vanskelig for de involverte på begge sider.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier språklige utfordringer bidrar til at det kan være vanskelig for den fornærmede å skjønne hva hun blir spurt om og svarer på.

– Hva får det å si for hennes troverdighet?

– I utgangspunktet er dette en fornærmet med stor troverdighet, og det vil være vanskelig å få tak i detaljene. Men vi er tidlig i bevisførselen enda, og jeg tenker bildet vil bli utfylt gjennom bevis- og vitneføringen for øvrig.

Beklager tidsbruken på seks år

Under rettssakens første dag kom det sterk kritikk fra forsvarer og bistandsadvokat, som mener at politiets tidsbruk har vært uholdbar og «en skandale».

– Det har vært en stor belastning for tiltalte og fornærmede, at man ikke har fått saken opp for retten tidligere, sier Solvin.

Aktor gjentar overfor NRK at det er svært beklagelig.

– Det er mange uheldige omstendigheter som har bidratt til det. Det knytter seg blant annet svært lang tid til vurderingene som måtte gjøres av de sakkyndige. I tillegg har det vært liggetid hos politiet med bakgrunn i et kapasitetsproblem.

– Det er ingen tvil om at det vil få konsekvenser for straffeutmålinga.

Tiltaltes forsvarer, Alf-Martin Solvin

Forsvarer Alf-Martin Solvin karakteriserer hele saken som tragisk. – Særlig siden dette har sitt utspring i et lite lokalsamfunn hvor alle kjenner alle.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK