Foreslår lovlig jakt på måltrost og svarttrost

– Jakt på sangfugler bærer mer preg av sport enn av matauke, sier naturvernrådgiver Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Svarttrost

SANGFUGL: – De gir liv, rytme og lyd til sommeren i Norge og vi gleder oss over deres nærvær, skriver Norsk ornitologisk forening om måltrosten og svarttrosten.

Foto: Gunn Nyborg

Martin Eggen i Lofoten Birding

Martin Eggen fra Norsk ornitologisk forening.

Foto: Lofoten Birding

– Dette er fugler som mange har et nært forhold til. Svarttrosten på fuglebrettet i hagen og måltrosten som synger så fint i skogen, sier Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Denne uken ble forslaget sendt ut på høring, sammen med flere andre forslag til endring av jakt- og fangsttider for fugl- og dyrearter.

Foreningen er allerede i gang med å skrive sin høringsuttalelse, og er klar på at de mener jakt på folkekjære småfugler er unødvendig.

– Vi forstår ikke hvorfor vi skal ha det, ikke er det særlig mye kjøtt på de heller, sier naturvernrådgiveren til NRK.

Bekymret for hekkefuglene

De to trekkfuglartene har over lang tid hatt gode bestander i Norge. Likevel rammes hekkefugler hardt av ulovlig jakt og fangst rundt Middelhavet, viser en rapport som kom i fjor.

– Vi mister mange fugler ute i Europa før de rekker tilbake til Norge. Og da er det vanskelig å forstå at artene skal høstes her hjemme selv om bestanden er god, sier Eggen.

– Høstingsverdig vilt

I forslaget til ny forskrift om jakt- og fangsttider for 2017-2022 skriver Miljødirektoratet:

«På bakgrunn av sterke og stabile bestander av svarttrost og måltrost ønsker direktoratet å åpne for jakt. Begge artene felles i betydelig omfang i forbindelse med skadefelling knyttet til landbruksproduksjon, under henvisning til forskrift om felling av viltarter som gjør skade.»

Svarttrost

SVARTTROST: Ifølge Store norske leksikon er svarttrosten en vanlig hekkefugl i lavere skogtrakter og i bystrøk i hele Norge, til inn i Finnmark.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Artene vokser i Norge, i motsetning til for eksempel gråtrost og rødvingetrost, sier seniorrådgiver Jo Anders Auran.

Han understreker at det er direktoratets oppdrag å foreslå nye arter for jakt, på samme måte som de foreslår stans av jakt på andre arter.

– Er det interesse for jakt på disse fugleartene?

– Det er ikke så vanlig med jakt på småfugl i Norge i dag. Men dette er høstingsverdig vilt, så vi tror det vil være interesse for det dersom det åpnes opp for det, sier Auran.

– Nå får vi først se hva slags tilbakemeldinger vi får frem mot fristen 1. september. Som regel får vi rundt hundre høringssvar til endring av denne forskriften.

– Sterke følelser

– Vi ser at folk engasjerer seg mot jakt på sangfugler som måltrost og svarttrost, særlig på sosiale medier. Derfor har vi startet en underskriftskampanje mot forslaget, sier Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening.

Måltrost

Dersom forslaget blir en realitet, vil det bli lovlig jakt fra 10. august til 23. desember over hele landet.

Foto: Frode Falkenberg / Norsk ornitologisk forening

At Miljødirektoratet har mange kritikere med sterke meninger imot seg er seniorrådgiver Jo Anders Auran klar over.

– Det er som forventet at folk reagerer, og jeg har full forståelse for at mange har sterke følelser for disse fuglene. Jeg er helt enig i at det er fine fugler, men det er ikke slik at de vil forsvinne.