NRK Meny
Normal

Ber ansatte om å ikke uttale seg om budsjettkutt: – Et demokratisk problem

Samtidig som det foreslås drastiske helsekutt i Bodø, har de ansatte fått beskjed om å ikke uttale seg til media om konsekvensene av færre sykehjemsplasser og nedlegging av dagtilbud.

Rådhuset i Bodø

OMFATTENDE KUTT: I rådmannens forslag til budsjett foreslås det å spare inn 83 millioner kroner i helse og omsorgssektoren. NRK kjenner til at flere ansatte frykter for konsekvensene, men sier de ikke tør uttale seg i media om det.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Tidligere i november la rådmannen i Bodø fram sitt budsjettforslag. Der foreslås det en rekke kutt innenfor helse- og omsorgssektoren, som følge av overforbruk og stram kommuneøkonomi.

Blant annet foreslås det å legge ned en rekke dagtilbud for eldre og demente, aktivtetssenter og sykehjemsplasser. Det foreslås også nedbemanning ved sykehjem og i hjemmetjenesten.

Sendte epost til ansatte om å ikke snakke med pressen

NRK kjenner til at dette vekker sterke følelser hos flere ansatte i helse- og omsorgssektoren, men de frykter det kan få konsekvenser hvis de utrykker bekymringen offentlig.

Arne Jensen byline

OPPGITT: Generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen, sier det er at demokratisk problem hvis kommuneledelsen forsøker å kneble sine ansatte.

Bakgrunnen er en e-post kommunaldirektør, Ingunn Lie Mosti, har sendt ut til sine ansatte, der hun ber om at ingen uttaler seg om kuttforslagene i media.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier han blir oppgitt over Bodø kommune.

– Det går ikke an å pålegge ansatte munnkurv om forhold ved deres egen arbeidsplass.

Jensen sier kommunen riktignok har lov til å bestemme hvem som skal uttale seg på vegne av kommunen, men at alle kommunalt ansatte har rett til å uttale seg som privatpersoner.

Slike instrukser skremmer de ansatte fra å bruke rettigheter som er grunnlovsfestet, nemlig retten til å utrykke seg fritt sitt eget liv og sin egen arbeidsplass.

Arne Jensen, Norsk Redaktørforening
Gammel kvinne på sykehjem

STRAMMER INN: Rådmannen i Bodø har foreslått en rekke kutt innenfor helse og omsorgssektoren.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Ikke første gang

Det er ikke første gang Bodø kommune får kritikk for å ikke la ansatte uttale seg om bekymringer innenfor helse og omsorgssektoren.

I 2013 slo lege Mari Kristin Johansen alarm for i media om mangel på sykehjemsplasser. I etterkant av utspillet fikk hun kritikk av rådmannen. Sivilombudsmannen ble involvert og slo fast at kommunen hadde gått for langt.

I etterkant ble regelverket endret og det ble slått fast at «ansatte har ytringsfrihet».

Bodørådmann Rolf Kåre Jensen understreker at dette regelverket gjelder.

Alle ansatte kan fritt uttale seg som privatpersoner. Det er likevel ønskelig at en bringer synspunkter inn på linja, slik at det kan løses på lavest mulig nivå, skriver Jensen i en e-post til NRK.

Han sier også at de har et godt samarbeid med de ansatte og at de tillitvalgte står fritt til å uttale seg. Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti har avvist tilbudet om et intervju.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød sier hun ikke var klar over e-posten.

– Jeg har tatt iniativ til et møte med administrasjonen og de tillitsvalgte, der ytringsfrihet og åpenhet er tema.

– Mer takhøde i privat sektor

Sissel Trygstad ved Forskningsstiftelsen FAFO har forsket på ytringsfrihet på arbeidsplassen. Eksempelet fra Bodø er ikke unikt, sier hun.

–Det er flere eksmpler på ansatte som føler at deres mulighet til å ytre seg er begrenset av arbeidsgiver. Det har ført til at Sivilombudsmannen i de to siste årsmeldingene har utrykt bekymring.

Sissel Trygstad, forsker

Hun sier dette særlig gjelder i offentlig sektor.

– Ansatte i kommune og stat opplever flere begrensninger, enn i privat sektor.