Foreslår alternativ: Sandnessjøen

Utvalget som har fått i oppgave å vurdere en ny sykehusstruktur på Helgeland, foreslår ett felles sykehus i Rana som første alternativ. Som alternativ løsning foreslår et stort sykehus i Sandessjøen, fremfor Mosjøen.