Foreslår å sentralisere behandlingen av de sykeste nyfødte

Et forslag fra Helsedirektoratet om å sentralisere tilbudet til de sykeste nyfødte møter motstand. – Kan gi dårligere tilbud, advarer Nordlandssykehuset.

Avdelingsoverlege Lars Utne Haukland ved barneavdelinga i Bodø

Avdelingsoverlege Lars Utne Haukland ved barneavdelinga i Bodø liker dårlig ideen om å sende flere nyfødte til Tromsø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Spesielt i starten var det veldig skummelt, vi visste ikke hvordan det kom til å gå, sier mamma Ina Mjelde.

Hun holder lille Tomine som bare var 585 gram da hun ble født 16. januar i år – mer enn tre måneder før termin.

– Hun er ikke så liten nå lenger, legger Ina Mjelde til.

På nyfødtintensiven i Bodø er hun godt fornøyd med hjelpen de har fått. Men nå kan det bli endringer og lengre reisevei, hvis Helsedirektoratet får det som dem vil.

Mamma Ina Mjelde med sitt barn

Ina og samboeren er glad for at de slapp å reise til Tromsø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Ønsker endringer

Slik det er i dag er Bodø en av 10 høyintensivavdelinger i landet. Disse avdelingene er i stand til å behandle de aller minste og sykeste nyfødte.

Helsedirektoratet foreslår å legge seks av dem ned, slik at det bare skal være en slik avdeling i hver helseregion.

Avdelingsoverlege Lars Utne Haukland ved barneavdelinga i Bodø

Avdelingsoverlege Lars Utne Haukland ved barneavdelinga i Bodø er svært kritisk til forslaget.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Helt konkret betyr det at barn som blir født før uke 28, og barn som trenger respiratorbehandling i mer enn to dager, skal behandles ved UNN i Tromsø i stedet for Bodø.

Hensikten er å gi de aller minste pasientene den beste behandlingen, og det skal i Nord-Norge skje ved UNN i Tromsø. Forslaget er nå ute på høring, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen.

– Det betyr at de avdelingene som håndterer premature i dag kan få endret aldersgruppen de har. Det betyr ikke at man skal legge ned nyfødtavdelinger, sier han.

Bekymret

Men avdelingsoverlege Lars Utne Haukland ved barneavdelinga i Bodø vil ikke gi fra seg noen nyfødte. Han er svært kritisk til forslaget om å sentralisere behandlinga av de minste og sykeste nyfødte.

– Det vil bety at all forutsigbar intensivbehandling ikke lenger vil foregå ved Nordlandssykehuset, men bli sentralisert til Tromsø. Samtidig vil vi være nødt til å forholde oss til de uventet syke nyfødte som blir født her. Vi er redd for at det vil kunne gi et dårligere tilbud til den pasientgruppa.

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord har et klart svar til Helsedirektoratet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nyfødtintensiven gjør mer enn å behandle for tidlig fødte og syke nyfødte inne på avdelinga. Omtrent hver eneste uke er en barnelege og sykepleier på reisefot ut til lokalsykehusene.

– En av de store bekymringene våre er om vi er i stand til å tilby samme gode service til lokalsykehusene i Nordland med henting av syke nyfødte, eller om vi er nødt til å si nei til enkelte slike oppdrag fordi vi ikke har kompetanse til å gjennomføre det lenger.

– Ikke aktuelt med endringer

For få år siden ble de aller aller minste, de som er født før uke 26, flyttet til Troms. Det er Helse Nord som til syvende og sist skal bestemme om det nå blir nye endringer, og fagdirektør Geir Tollåli har et klart svar.

– Det er ikke aktuelt for oss å gjøre noen endringer. Det har å gjøre med at vi trenger to oppegående fagmiljøer i landsdelen, på grunn av avstand.

– Trygt

Ina og samboeren er i alle fall sjeleglad for at de slapp å reise til Tromsø.

– Det føles trygt og godt å være her.

Lille Tommine

Lille Tomine fikk en tidlig start på livet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK