Hopp til innhold

Fikk 850.000 til strandrydding – brukte penger på alt fra lutefisklag til harryhandel

En forening på Helgeland fikk flere hundre tusen for å rydde søppel. Men titusener av kroner gikk til alkohol, snus, klær og oktoberfestpass. Nå anmelder Miljødirektoratet to personer.

Skjermdump fra video

Bildet er en skjermdump av en video som foreningen har laget etter strandryddeprosjektet. Mannen på bildet er styrelederen som nå er politianmeldt.

Foto: Skjermdump

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

En forening i Brønnøysund fikk høsten 2017 til sammen 850.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Pengene ble brukt opp i løpet av tre måneder.

Det er Brønnøysunds Avis som ruller opp saken hvor to menn i denne foreningen er anmeldt for misbruk av statlige midler.

En del av pengene som foreningen har fått, skal blant annet ha gått til klær, alkohol, tobakk, lutefisklag og mobiltelefoner. Andre utlegg skal være dårlig dokumentert.

– Vi ser svært alvorlig på at aktører som har fått statlige tilskuddsmidler bruker pengene på en annen måte enn forutsatt.

– I gjennomgangen av denne saken har vi sett flere eksempler på at tilskuddsmidlene synes å være brukt til private utlegg, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Kristine Hessen til NRK.

Brønnøysund fra lufta

Brønnøysund er by og administrasjonssenteret i Brønnøy kommune i Nordland. Det er herfra at foreningen som fikk mottatt 850 000 kroner kom fra.

Foto: Patrick da Silva Saether

Flytting av penger

I 2015 opprettet regjeringen ordningen «Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling». To år senere var 60 millioner kroner satt av til formålet.

Det var til dette formålet foreningen fikk 850 000 kroner, fra Miljødirektoratet. Planen var at de skulle samle inn 30 tonn avfall under ryddeaksjonene.

Dagen etter at pengene kom fra Miljødirektoratet, overførte styreleder i foreningen 310.000 kroner til en slektning. Ifølge kvitteringer skulle dette gå til leie av båter, henger og bil i en periode på 75 dager, ifølge BA.

250.000 av disse pengene ble senere overført tilbake til styreleder og nestleder i foreningen, uten at det er veldig klart hvor disse pengene gikk etterpå.

Denne posten er også en av flere som direktoratet mener er for dårlig dokumentert.

Lutefisk og oktoberfest

Dokumentasjonen foreningen har sendt til Miljødirektoratet viser at de har levert 16,3 tonn avfall til miljøgjenvinning på Helgeland.

Men i tillegg til manglende dokumentasjon på pengebruk, skal det også være snakk om utlegg som ifølge direktoratet er ulovlig bruk av offentlige midler.

Styrelederen i foreningen, som fra begynnelsen av fikk de 850.000 kronene inn på sin private konto, sier til Brønnøysunds Avis at bruken av penger var nødvendig.

Han forklarer blant annet at klærne ble kjøpt inn for å erstatte klær som ble ødelagt under ryddingen. Grensehandel av alkohol og tobakk, samt oktoberfestbilletter skal ha vært en påskjønnelse for dem som hadde «stått på i 3,5 måneder for å rydde marint avfall sammen med meg».

NRK har vært i kontakt med mannen, som skriver følgende uttalelse på SMS.

– Det har dessverre vært litt rot i regnskapet, på grunn en familiær situasjon. Jeg er i dialog med Miljødirektoratet og har tilbakebetalt deler av beløpet. Og håper de går med på en betalingsløsning med meg.

Miljødirektoratet: – Burde kontrollert bedre

I en e-post til NRK innrømmer Miljødirektoratets seksjonsleder Kristine Mordal Hessen at de burde sjekket bedre opp om midlene ble brukt til relevante utgiftsposter.

Kristine Mordal Hessen

Kristine Mordal Hessen i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

– I etterpåklokskapens lys ser vi at kontrollen av denne søknaden kunne ha vært bedre. I 2017 var dette en ganske ny tilskuddsordning og vi har etter dette satt strengere vilkår for tildeling av midler.

Hessen sier at de nå krever en delrapport i desember, slik at de har bedre kontroll på prosjektene. Alle prosjekter som får tilskudd på over en million kroner, må levere et revisorgodkjent regnskap.

Hun avviser at de har funnet flere tilfeller av det de mener er ulovlig bruk av midler.

– Dette er et enkeltstående tilfelle. De aller fleste som har fått tilskudd har gode prosjekter som bidrar i arbeidet med opprydding i marin forsøpling.