NRK Meny
Normal

Foreldre dømt for mishandling – begge anker

Foreldreparet som ble dømt for å ha mishandlet sin mindreårige datter, mener seg ble feildømt, og anker dommen.

Rana tingrett

ANKER DOMMEN: I april møtte jentas foreldre i Rana tingrett, tiltalt for familievold og medvirkning. Nå blir dommen anket til lagmannsretten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I mai ble jentas far dømt til fengsel i 14 måneder og moren i fire måneder for vold de ifølge dommen utsatte sin mindreårige datter for. Ifølge tiltalen skal mannen i 50-årene ha truet, utøvet vold og krenket datteren i en periode fra 2009 til 2011, mens datteren var mellom åtte og ni år.

– Vi anker både skyldspørsmålet, straffen og erstatningsbeløpet på 100.000 kroner, sier farens forsvarer Erling Moss til NRK.no.

Han mener det er flere svakheter ved dommen fra Rana tingrett. Spesielt overrasket er han over måten retten behandlet de tre dommeravhørene av jenta.

Nektet straffskyld

– Det er ting jenta har forklart som er helt feil. Påtalemyndigheten har godtatt feil, og det er en svakhet ved dommen. Jeg mener det må være sammenheng mellom skader og straffeutmåling, og det er ingen sammenheng, sier Moss.

Også jentas mor anker voldsdommen, ifølge hennes forsvarer Olaf Fjalstad.

– Vi anker både skyldspørsmål og lovanvendelse. Bevisene dommen baserer seg på er svake, sier kvinnens forsvarer til NRK.no.

Erling Moss, advokat

– Vi anker både skyldspørsmålet, straffen og erstatningsbeløpet på 100.000 kroner, sier farens forsvarer Erling Moss.

Foto: Frank Nygård / NRK

Foreldreparet nektet straffskyld da saken gikk i Rana tingrett i slutten av april.

– Levde i et trusselregime

I tingrettsdommen slås det fast at datterens forklaringer er meget troverdige. Det ble gjennomført tre dommeravhør av jenta.

I dommen fra Rana tingrett beskrives mishandlingen av datteren, som skal ha foregått over en periode på to år, som meget grove. Blant annet slo faren datteren i hodet med en stol slik at hun begynte å blø. Han skal også ha laget sår på halsen hennes med hendene.

Faren skal jevnlig ha snakket nedsettende om datteren, kalt henne en «drittsekk» og bedt henne dra «til helvete».

– Handlingene dannet et mønster som innebar at hun levde i et trusselregime med en stadig frykt for hva som kunne skje, skriver tingrettsdommer Fredrik Meyer i dommen.

I fosterhjem

Saken startet i august 2011 da jenta skulle begynne på skolen etter ferien. Hun skal da ha hatt sår på halsen. I samtale med skolen forklarte jenta at det var faren som hadde påført henne skadene.

Jenta ble tatt hånd om at barnevernet i hjemkommunen på Helgeland, og har siden 2011 bodd i fosterhjem.

Jentas mor sto også tiltalt i saken. Hun skal ha slått datteren, og unnlatt å gripe inn overfor ektemannens vold mot jenta.

Hun ble i Rana tingrett dømt til fengsel i 120 dager, der 60 av dem gjøres betinget. Dette fordi hun har begått færre aktive krenkelser med mindre elementer av vold, heter det i dommen.

I tillegg måtte foreldrene betale datteren 100.000 kroner i oppreisning, men slipper saksomkostninger.