Normal

Foreldre dømt for mishandling av datter

Mannen i 50-årene sto tiltalt for å ha slått datteren sin til blods med en stol, og truet henne med kniv. Nå er både han og jentas mor dømt for mishandling.

Rana tingrett

Et foreldrepar er i Hålogaland lagmannsrett dømt for å ha mishandlet sin mindreårige datter over flere år.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Et foreldrepar er i Hålogaland lagmannsrett dømt for å ha mishandlet sin mindreårige datter over flere år. Faren ble dømt til ett år og to måneders fengsel, som er den samme straffen som Rana tingrett landet på.

Ifølge tiltalen mannen i 50-årene skal ha truet, utøvet vold og krenket datteren i en periode fra 2009 til 2011, mens datteren var mellom åtte og ni år. Fire måneder av straffen gjøres betinget.

– Straffen er forkynt og godtatt av foreldreparet, opplyser politiadvokat Jonas Nerdal til NRK.

Nektet straffskyld

I mai ble jentas far dømt til fengsel i 14 måneder og moren i fire måneder for vold de ifølge dommen utsatte sin mindreårige datter for.

Foreldreparet nektet straffskyld da saken gikk i Rana tingrett i slutten av april, og både skyldspørsmålet, straffen og erstatningsbeløpet på 100.000 kroner ble anket til lagmannsretten.

Moren fikk redusert straff

Hålogaland lagmannsrett opprettholder tingrettsdommen mot faren. Han må i tillegg betale 100.000 kroner i oppreisningsertatning til datteren.

Jentas mor sto også tiltalt i saken. Hun skal ha slått datteren, og unnlatt å gripe inn overfor ektemannens vold mot jenta. Moren fikk redusert straffen fra 120 dager i tingretten til 30 dagers betinget fengsel. Hun frifinnes for krav om oppreisningsertatning.

Grov mishandling

Rana tingrett

I april i fjor møtte jentas foreldre i Rana tingrett, tiltalt for familievold og medvirkning.

Foto: Domstol.no

I dommen fra lagmannsretten slås det fast at datterens forklaringer er meget troverdige.

I dommen beskrives mishandlingen av datteren, som foregikk over en periode på to år, som meget grove. Blant annet slo faren datteren i hodet med en stol slik at hun begynte å blø. Han skal også ha laget sår på halsen hennes med hendene.

Faren skal jevnlig ha snakket nedsettende om datteren, kalt henne en «drittsekk» og bedt henne dra «til helvete».

– Farens handlingsmønster overfor datteren medførte utvilsomt at hun over lang tid levde i et hjem hvor hun stadig fryktet for nye tilfeller av vold og nedsettende karakteristikker rettet mot seg. Hun var svært ung, og hadde ingen mulighet til å motsette seg farens krav, heter det i dommen.

Jenta har siden 2011 bodd i fosterhjem.