Foreldre dømt for grov mishandling av fire barn

– Jeg ble slått med alt mulig, forklarte en av de fire barna i retten. Nå er begge foreldrene dømt til fengsel i tre år for den grove mishandlingen.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

Foreldreparet bosatt på Helgeland tapte ankesaken og fikk skjerpet straff i lagmannsretten for grov mishandling av fire av sine fem barn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Foreldreparet bosatt på Helgeland tapte ankesaken og fikk skjerpet straff i lagmannsretten for grov mishandling av fire av sine fem barn.

Ifølge dommen fra Hålogaland lagmannsrett har barna over en seksårsperiode blitt utsatt for både slag, klyping og dytting.

Ved en anledning har også ett av barna blitt slått med en kniv. I tillegg ble barna utsatt for psykisk mishandling.

– Kalte meg helvetes idiotunge

Politiet startet etterforskningen av saken i mai 2013 etter at barnevernet i den aktuelle kommunen hadde anmeldt foreldrene. Da hadde et av barna betrodd seg til ei venninne, som igjen varslet videre.

I tingretten beskrev et av barna en hverdag preget av både fysisk og psykisk mishandling.

– Jeg ble slått med alt mulig. En gang slo mamma meg i armen med en kniv, så jeg fikk et stort sår og blødde. Jeg måtte til legen, og fant ikke på annet å si enn at jeg hadde tippet på sykkelen. Hun kalte meg helvetes idiotunge, og pappa sa det var min egen skyld, fortalte jenta ifølge Rana Blad.

I retten ble det avspilt to dommeravhør av hver av de fornærmede barna. I tillegg ble det hørt ytterligere 24 vitner.

Retten trodde ikke på foreldrene

Foreldrene erkjente ikke straffskyld for mishandlingen av barna hverken i tingretten eller i lagmannsretten.

De to er opprinnelig fra Somalia, men moren er norsk statsborger. Ingen av dem var tidligere straffedømt i Norge.

De tiltalte har benektet enhver bruk av vold og skjellsord mot barna og at de har måttet jobbe hjemme. De mener det hele er iscenesatt av den eldste datteren. Denne forklaringen ser imidlertid lagmannsretten helt bort ifra:

«De tiltalte har gjennom vold, trusler om vold og nedsettende omtale etablert et regime av redsel og frykt, hvor den minste feil ledet til slag og skjellsord. De tiltaltes opptreden var i høy grad egnet til å skape frykt for fremtidig mishandling. Mishandlingen er grov fordi den har vart over lang tid, har forekommet hyppig, til dels har vært smertefull, omfatter fire barn, som både har opplevd og sett vold, og det er brukt farlige redskaper, særlig nevnes kniv».

Fornøyd med dommen

Advokat Kristine Baadstø har representert de fire barna i retten. Hun er fornøyd med dommen og mener den er i tråd med gjeldende rettspraksis.

Hun håper nå at saken er ferdig i rettssystemet.

– Jeg håper at ungene nå får fred og at de kan slå seg til ro med avgjørelse, slik at de komme seg videre i livet, sier hun.

De fire barna får også en oppreisningserstatning på 120.000 kroner hver.

Morens forsvarer Martin Bråteng ønsker ikke å kommentere dommen. Det har ikke lyktes NRK å få tak i farens forsvarer.