Forbrukerrådet advarer: – Forsikringsselskap kan bruke treningsdata mot deg

Helse- og fitnessapper til smarttelefoner samler informasjon om deg og selger den videre. Forsikringsbransjen kan være interessert, men ikke uten samtykke fra forbruker.

Forbrukerrådet advarer mot treningsapper

Vilkårene du godtar når du installerer apper på mobiltelefonen kan være lange og uforståelige, men like fullt kan de gi appene rettigheter til å selge personlige opplysninger om deg.

Foto: Colourbox / Faksimile Edmondo. Fotomontasje NRK

Forbrukerrådet publiserte i dag en analyse over brukervilkårene for seks helse- og fitnessapper for smarttelefoner. De er bekymret for personvernet.

– Forbrukeren sier fra seg grunnleggende personvernsrettigheter, og det er helt uakseptabelt. De har ekstremt vide rettigheter til å bruke dataene dine, men dette blir kommunisert dårlig til forbrukeren, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Det er spesielt videresalget av informasjon som bekymrer Forbrukerrådet.

– Denne dataen blir brukt videre i markedsføring, og kan brukes mot deg i andre sammenhenger. Vi er spesielt bekymret for at helseforsikringer skal bruke denne informasjonen, fortsetter Myrstad.

Helge Veum i Datatilsynet legger ikke skjul på at det er store utfordringer knyttet til informasjonsdataen som blir samlet inn.

– Det er mange gode grunner for å være bekymret for den stadig større datamengden om oss som blir samlet inn. Du har råderett over dine egne opplysninger og står fritt til å gi appene tilgang til de, men utfordringen er at vilkårene du godkjenner ikke alltid er lett tilgjengelige, sier han.

– Kommer det ikke tydelig frem hvorfor appene krever de tilgangene de gjør, er det en god grunn for å ligge unna, fortsetter Veum.

Driver ikke datafangst

Ole Irgens i Tryg forsikring ser ikke bort fra at det kan være aktuelt å skreddersky helseforsikringer, men han utelukker at de kan kjøpe denne informasjonen fra tredjeparter.

Ole Irgens

Ole Irgens i Tryg forsikring sier det kan være aktuelt å skreddersy forsikringer, men at de ikke kan drive datafangst av kundeinformasjon.

Foto: Tryg forsikring

– Vi kan ikke drive datafangst mot våre kunder. Er det strid om et forsikringsoppgjør forholder vi oss til bransjenormen som tillater informasjonsinnhenting fra åpne kilder som blogger, hjemmesider og lignende, sier han.

Han henviser videre til konsesjonen de har om personopplysninger fra Datatilsynet, som ikke tillater de å samle inn slik data Forbrukerrådet henviser til. Irgens er likevel ikke fremmed for at det kan bli aktuelt å skreddersy forsikringer basert på kundenes aktivitetsnivå i fremtiden, men at det da må avklares tydelig med forbruker.

Han forteller at blant annet i Sverige kan du nå få forsikringer som gir rabatt om du går over 7500 skritt om dagen.

– Men dette registreres da gjennom en egen app fra forsikringsselskapet, forteller Irgens.

Også i DNB må de forholde seg til det konsesjonen fra Datatilsynet gir tilgang til, men kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø sier problemstillingen er interessant.

– Det er klart at jo mer data man har om kunden, jo mer rettferdig blir forsikringen, men vi må følge de retningslinjene som Datatilsynet gir, avslutter han.

NRK har kontaktet selskapet bak MyFitnessPal med spørsmål om deres praksis, men har så langt ikke fått noe svar.

NB: NRK kom i en tidligere versjon av denne saken i skade for å omtale Ole Irgens som ansatt i If forsikring. Det er ikke riktig. Ole Irgens er kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

Svakt forbrukervern hos helse- og treningsapper
Foto: Forbrukerrådet