Hopp til innhold

Forbereder ny flyplass

Avinor har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det skal bygges ny lufthavn i Bodø. Etablering av ny rullebane med tilhørende taksebaner medfører behov for utfylling i sjø og peling vest og øst for dagens lufthavn. Grunnforholdene i østre del av tiltaksområdet vil medføre behov for noe mudring.

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.
Illustrasjon: Bodø kommune