Forbannet ordfører vil fjerne bomstasjoner

Regjeringen sier det ikke finnes penger til å fullføre E6 sør på Helgeland. Det liker ordføreren i Grane så dårlig at han vil kvitte seg med bomstasjoner i kommunen.

Vogntog sperrer E6 ved Majavatn

Veistandarden på E6 sør på Helgeland har i lang tid skapt trøbbel for tungtrafikken. Dette vogntoget sperret E6 ved Majavatn i fem timer.

Foto: Rune Stabbforsmo

I mange år har innbyggerne sør på Helgeland kjempet for utbedring av det som på folkemunne kalles «dødsveien».

Mens arbeidet på E6 Helgeland nord gått raskere enn planlagt, må de som kjører på E6 helt sør i Nordland fortsatt smøre seg med tålmodighet.

Men nå begynner tålmodigheten å ta slutt hos en forbannet ordfører i Grane kommune.

Ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane med kommunevåpenet.

Grane-ordfører Bjørn Ivar Lamo har fått nok og vil finne ut om kommunen kan få bomstasjoner fjernet.

Foto: Privat

Bjørn Ivar Lamo vil nå at bompengestasjonene skal fjernes, etter at innbyggerne har betalt bompenger i et helt år for mye mindre vei enn det de trodde.

– Hvis staten bryter kontrakten de har med oss, er det ikke rett at våre innbyggere skal betale bompenger. Vi må se på hva slags muligheter vi har, sier Lamo.

Har ikke mer penger

En av årsakene til at veiprosjektet har blitt både dyrere og forsinket er at deler av traseen må flyttes på grunn av kvikkleire i grunnen. En feilpostet konvolutt kan også ha gjort prisen på prosjektet høyere.

Forrige uke ba et samlet fylkesting i Nordland regjeringen hoste opp penger for å få utbedret hele E6 på Helgeland. Men regjeringen har ikke mer penger og sier nei.

– Dette må vurderes i fremtidige budsjetter og ses i sammenheng med andre strekninger på riksveinettet hvor det også er behov for å gjennomføre tiltak, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (Frp).

Utbygging av E6 på Helgeland

Vegpakke E6 Helgeland ble delt i to – Helgeland nord og Helgeland sør – med to ulike budsjetter uavhengige av hverandre.

Foto: Statens vegvesen

Kan fullføres i fremtiden

Nå risikerer man at arbeidet legges på is fram til det eventuelt bevilges mer penger. Skjervold erkjenner at det vil føre til store ekstrakostnader om det skal gjenopptas i fremtiden.

Grane-ordføreren rister på hodet av det hele.

– Rent samfunnsøkonomisk er det «galimatias» å ikke få gjort det mens man har utstyret på plass. Dette er et brudd på politikken der man skulle gjøre alt ferdig sammenhengende, og det kommer til å koste veldig mye mer.

Vanskelig å omgjøre

Men å bli kvitt bomstasjonene er lettere sagt enn gjort.

For selv om bompengefinansiering vanligvis er noe som først må vedtas lokalt, har kommunen i utgangspunktet ikke mulighet til å fjerne bomstasjonen i ettertid.

Thomas Benson

Advokat Thomas Benson sier det er mye som skal til for å få omgjort et bompengevedtak.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er regulert av staten. Statsreguleringer kan ikke en ordfører eller kommunestyre fjerne, sier advokat og universitetslektor i arbeidsrett, Thomas Benson.

De to strekningene som er tatt ut av prosjektet er såkalte opsjonsparseller, som innebærer at de skulle utbedres dersom det var nok penger.

Slik Benson ser det, har dermed ikke Statens vegvesen brutt noen avtale.

Venter på svar

Lamo vet ikke hva som skjer videre og har på vegne av E6-kommunene og fylkeskommunen bedt om et møte med samferdselsministeren.

Han håper fortsatt at E6 fra grensen til Trøndelag og en mil nordover skal bli utbedret.

– Spesielt nå om vinteren sklir det vogntog av veien rett som det er. Dette går på folks sikkerhet, sier han.