NRK Meny
Normal

Førarkort på prøve

Ferske førarkort bør ha sterke avgrensingar og kun verte gitt på prøve meiner Trygg Trafikk.

 

 

Førerkort
Foto: Camilla Bilstad / NRK

Staten må legge sterke avgrensingar på førarkorta til dei yngste bilførarane.

Det meiner Trygg Trafikk er naudsynt for å få ned talet på ulukker på vegane.

 No vil organisasjonen ha staten med på ei prøveordning med forbod mot natt - og helgekøyring.

 

 

Restriksjonar

- Ein bør som 18-åring få ein del restriksjonar på køyringa. Til eksempel bør ein ikkje få lov til å køyre om natta, i helgane og ein bør heller ikkje få ha passasjerar, seier fylkessekretær Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

18- åringer har 40 gonger større risiko for å bli utsett for trafikkulukker enn førarar over 25 år. Statistikken viser også at risikoen fell kraftig etter at dei unge bilførarane har hatt lappen i eit år.

Prøveordning

No ber Trygg Trafikk Samferdselsdepartementet om å innføre ei prøveordning der dei yngste bilførarane kun får førarkort med sterke avgrensingar.

Trygg Trafikk viser til særs gode resultat med avgrensa førarkort andre stadar i verden.

- I Canada har dei gjort nokre særs positive forsøk med avgrensa førarkort. Dei har redusert talet på ulukker iblant 18-åringar med 30-40%, seier Heieraas.

Skal vurdere

Samferdselsministar Liv Signe Navarsete seier at ho skal vurdere forslaga som kjem.

- Eg skal vurdere forslaga som kjem, men kan ikkje idag seie noko om dette er noko eg kjem til å gå inn for. Men eg tykkjer det er eit positivt innspel og tykkjer det er interessant å sjå kva ein har gjort i andre land, seier Navarsete.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.