For få år siden var hun innlagt på psykiatrisk sykehus – i dag er hun i jobb

Mange unge med psykiske lidelser faller ut av arbeidslivet. Dette gjøres det nå noe med i Bodø og åtte andre steder i landet.

Mange unge med psykiske lidelser faller ut av arbeidslivet. Dette gjøres det nå noe med i Bodø og åtte andre steder i landet.

Beate Aspaas jobber i dag på Åhléns i Bodø. Hun mener prosjektet gir folk som har ramlet mellom to stoler en sjanse.

Gjennom nasjonale pilotprosjekter får unge mennesker med alvorlig psykiske lidelser hjelp til å finne seg en ordinær jobb.

Én av disse er Beate Aspaas fra Bodø. For få år siden var hun innlagt på psykiatrisk sykehus med bipolar lidelse, og har hatt en lang vei fra selvskading og lediggang til der hun er i dag.

– Å ha en jobb betyr alt. Når jeg tenker tilbake hvor langt nede jeg har vært, så er det sprøtt å tenke på hvor langt jeg har kommet, sier Aspaas til NRK.

I dag betjener Beate kunder og holder orden i interiørbutikken Åhléns i Bodø. Hun er ikke i 100 prosent jobb enda, men er på god vei.

– Det har tatt meg nesten fem år å komme meg opp på beina igjen. I den prosessen har dette pilotprosjektet vært til stor hjelp. Det gir folk som har ramlet mellom to stoler en sjanse.

Beate Aspaas

For Beate Aspaas har veien til arbeidslivet vært lang.

Foto: Ola Helness / NRK

Møttes i Bodø

Prosjektet heter «Kom i jobb», og Bodø har én av sju pilotprosjekt som nå gjennomføres i Norge. Prosjektet handler om at alle skal få personlig hjelp til å komme seg ut i jobb. Det innebærer blant annet at personlige assistenter hjelper personer med psykiske problemer på veien til arbeidslivet.

Totalt er det ni prosjektledere rundt om i landet som hjelper rundt 500 jobbsøkere med psykiske utfordringer. Nesten halvparten av disse kommer seg i arbeid, forteller Beate Brinchmann, som leder prosjektet i Bodø.

Hun møtte i dag både arbeidssøkere, prosjektledere og jobbspesialister under et seminar i byen for å dele erfaringer rundt prosjektet.

– Mange er i dag trygdet med bakgrunn i psykiske plager. Det sier ikke bare noe om de som har plagene, det sier også noe om systemene som ikke greier å bistå dem ute i arbeidslivet, sier Brinchmann.

Beate Brinchmann

Beate Brinchmann leder prosjektet i Bodø.

Foto: Ola Helness

Fokuserer på samarbeid

I 1. kvartal 2015 var det 118 000 som av ulike årsaker var registrert som arbeidsledige i Norge.

En av utfordringene med dagens system, er at det er lite samarbeid mellom helsevesen og NAV, forteller Stian Molvik ved Kompetansesenteret hos Nordlandssykehuset.

I pilotprosjektet står derfor samarbeid sentralt, forteller han. Jobbspesialister er blant annet ansatt direkte inn i helsevesenet. Der jobber de sammen med psykologer, psykiatere og annet helsepersonell, og er også ute i næringslivet for å støtte opp jobbsøkere der de er på jobb.

Oppsøker arbeidsgiverne

Frank Håvard Storvik

Jobbspesialist Frank Håvard Storvik.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Frank Håvard Storvik er en av disse jobbspesialistene ved Nordlandssykehuset, og er stolt over det som Beate Aspaas og andre som deltar i prosjektet har fått til.

– Vi oppsøker arbeidsgiverne, og hjelper til med å bygge CV, rydde i sosiale profiler og utforske ulike jobbmuligheter, sier han.

Fornøyd

Beate Aspaas har i dag blitt ressursperson for prosjektet, og vil ikke tilbake til et liv uten jobb.

Jeg ser lyst på fremtida. Skulle jeg bestemme meg for å gjøre noe annet, så har jeg gode attester og referanser nå. Og ikke minst så har jeg fått meg arbeidserfaring, noe jeg tidligere har manglet.

Beate Aspaas
Beate Aspaas

Som ressursperson for prosjektet, var også Beate Aspaas til stede når både arbeidssøkere, prosjektledere og jobbspesialister møttes i Bodø i dag for å dele erfaringer.

Foto: Ola Helness / NRK