Normal

For dårlig kontroll på sykehuset

Feilopererte Lillian Olsen og hennes mann synes rapporten som ble lagt fram i dag er lite flatterende. Nå tak sykehuset tak i problemene. – For seint for oss, sier Stein Olsen.

Lillian og Stein Olsen

STO FRAM I MEDIA: Lillian Olsen og hennes ektemann Stein Olsen var de første som fortalte sin historie i media i sommer. De ga et ansikt til operasjonsskandalen.

Foto: Harald Krogtoft

I dag ble den knusende rapporten presentert på en pressekonferanse. Den viser at Nordlandssykehuset er for dårlig på kvalitetssikring og interkontroll.

– Svært lite flatterende

Revisjons- og rådgivningsselskapet Deloitte har laget rapporten på oppdrag av Nordlandssykehuset. NRK møtte i ettermiddag mannen til feilopererte Lillian Olsen:

– Dette er svært lite flatterende for sykehuset. Det er rett og slett helt forferdelig, sier Stein Olsen. Hans ektefelle, Lillian Olsen, var den første som ga operasjonskandalen et ansikt da hun sto fram i media sist sommer.

For seint for de feilopererte

De siste månedene har den nye sykehusledelsen jobbet hardt for å få på plass et nytt kvalitetssystem:

– Nå tar de ting på alvor. For de som allerede er skadd er dette til lite hjelp. Nordlandssykehuset har vært fullstendig ute av styring, og for vår del er det for seint at det nå endelig bli gjort noe, sier Olsen etter at rapporten ble lagt fram i dag.

Kommer til å bli nye brister

Rapporten er et av tiltakene som er satt i verk for å rette opp tillitten til sykehuset etter flere feiloperasjoner. Den nye sjefen ved sykehuset la fram rapporten på pressekonferansen:

– Det har vært et fragmentert og svakt system. Det har vært brister og det kommer til å bli brister. men bristene skal bli mindre og mindre utover i 2011, sa administrerende direktør Paul Strand ved Nordlandssykehsuet på dagens pressekonferanse

Les: Fjernet organer fra friske pasienter

Mer enn 100 visste

Det framgår av rapporten at Nordlandssykehuset internkontroll- og kvalitetssystem til dels innehoder vesentlige mangler. I tillegg tilfredsstiller ikke sykehuset kravene i forskriften om internkontroll i sosial- og helsetjenestene.

Og mange visste om feiloperasjonene som er gjort ved sykehuset:

– Det er et betydelig antall arbeidstakere, over 100, som vi har grunn til å tro var kjent med disse operasjonene. Det springende punkt er om de var kjent med at dette er et funksjonsbrudd, sa Paul Strand.

Deloitte slår fast at internkontrollen ved sykehuset ikke gir en rimelig grad av sikkerhet er under tilfredstillende kontroll og at tjenestene leveres i samsvar med fastsatte kvalitetskrav.

Adm. dir Paul Strand ved Nordlandssykehuset

100 ANSATTE VISSTE: Administrerende direktør Paul Strand la fram rapporten på en pressekonferanse onsdag. Han sa at minst hundre ansatte på sykehuset visste om kreftoperasjonene.

Foto: Håvard Karlsen / NRK

God dialog

Det har vært en god dialog mellom revissjonsselskapet (Deloitte) og ledelsen ved sykehuset.

Fra rapporten heter det: «I den forbindelse har vi registrert at ledelsen har en forståelse av de kontrollutfordringer foretaket står overfor, og at de har fokus på tiltak som etter vår vurdering er godt tilpasset utfordringene. Vi vil understreke at det er viktig at ledelsen ved sykehuset får nødvendig støtte til å kunne arbeide med tiltakene over tid.»

Nordlandssykehuset er nå i gang med å utbedre manglene som er påpekt i rapporten.

Etterlengta forbedring

Styret i Nordlandssykehuset er bedt om å gi sin tilslutning til konkrete vedtak:

«Styret er tilfreds med at revisjonens gjennomgang viser at det gjennomgående er en bevissthet og positive holdninger til kvalitet og kontroll i foretaket. Dette danner et godt grunnlag for å lykkes med det arbeidet som er satt i gang i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet.»

Tillitsvalgt for sykepleierne, Merete Lian, er fornøyd med at det nå er tatt tak i problemet rundt kvalitetssikring:

– Rapporten viser også at de ansatte har den etikken og de verdier som trengs i et sykehus, og det er vi glad for, sier Merete Lian.

Direktørene gikk

Sykehusskandalen ved Nordlandssykehuset førte til at klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen måtte gå fra sin stilling 28. juni i år.

Tre dager senere trakk administrerende direktør Eivind Solheim seg fra sin stilling. Helsetilsynet er ikke ferdig med sin gransking av de 15 operasjonene.

Helsetilsynet varslet nylig at rapporten er forsinket, og at den ikke vil bli lagt fram før over nyttår.