Hopp til innhold

Folketallet i Norge øker takket være det overraskende store fødselstallet

Tallknuserne i SSB er overrasket over at det fødes flere barn i Norge, til tross for usikre tider. Størst er økningen i Nordland.

Babyene Kåre og Johanne

VIKTIGE FOR NORGE: Kåre (til venstre) og Johanne fra Lofoten ble født denne sommeren. De er begge en viktig årsak til at folketallet i Norge øker.

Foto: Privat

Vi blir stadig flere innbyggere i Norge. Statistisk sentralbyrå kom torsdag med en oversikt over folketallet. Ved utgangen av første halvår bodde det 5,4 millioner mennesker i landet vårt.

Tidligere år har innvandring vært den viktigste årsaken til befolkningsvekst i Norge.

Men det siste halvannet året har det skjedd en endring.

– Vi begynte å se utviklingen litt forsiktig slutten av desember i fjor, ganske nøyaktig ni måneder etter nedstengingen, sier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

Fødselstallene i Norge har nemlig økt det siste halvannet året. Tallene viser at det er antall fødsler som er hovedårsaken til at folketallet har økt i Norge.

– Ved tidligere hendelser med økonomisk usikre tider eller liknende har fødselstallet gått ned. Vi forventet det samme under koronapandemien, så at fødselstallet ikke bare har holdt seg uendret men økt, synes vi er veldig overraskende, sier Tømmerås.

Ane Margrete Tømmerås i SSB

FOR FØRSTE GANG SIDEN 2009: Ane Margrete Tømmerås i SSB forteller at fruktbarhetstallet i Norge stiger for første gang siden 2009. Tallet er et mål på hvor mange barn norske kvinner føder.

Foto: SSB

Størst økning i Nordland

Antallet fødsler er ikke overraskende høyest på steder med høyt folketall.

Men ser vi på den prosentvise økningen, er det et fylke som skiller seg tydelig ut: Nordland.

Der har fødselstallet økt med nesten 20 prosent i første halvår i år, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det er veldig interessant, sier forsker og demograf ved Oslo MET, Marianne Tønnesen.

– Det er vanskelig å si så mye om årsaken til denne økningen i Nordland. Disse barna ble laget under koronapandemien. Kanskje folk i Nordland har brukt pandemien annerledes enn andre?

Ane Margrete Tømmerås i SSB tror det er flere ting som fører til økningen i fødsler midt i en pandemi.

– Det er lett å sette fødselstallet i sammenheng med pandemien. Men det er nok mer sammensatt enn som så, sier hun.

Blant annet ble det født mange barn på 90-tallet. De kvinnene er nå i den vanligste alderen for å få barn.

– Så det er vanskelig å skille om pandemien gjorde at mange ønsket å få barn, eller om det er slik at det er så mange i riktig alder til å få barn. Det skal det nok forskes mye på fremover, sier Tømmerås.

Stort trykk på fødestuene

En av dem som har bidratt til at fødselstallet er såpass høyt i Nordland er Marte Markussen (28) fra Stamsund i Lofoten.

Hun har nylig fått sitt første barn, lille Johanne. Martes søster Sigrid fikk sitt andre barn, sønnen Kåre, i sommer.

Men det var ingen selvfølge at Marte Markussen skulle få føde i hjemkommunen. Det finnes nemlig ingen ordentlig fødeavdeling i Lofoten. Den nærmeste fødestua er i Gravdal, og den pleier vanligvis å være stengt om sommeren på grunn av få fødende.

Marte Markussen med Johanne

LYKKELIG: Marte Markussen koser seg i permisjon med dattera Johanne.

Men ikke i år. I år var det rekordmange som hadde termin samtidig i regionen.

– Jeg føler meg veldig heldig. Jeg så for meg å reise til Bodø med enten fly eller båt, og hele hopprennet, sier Markussen.

Hun valgte å stifte familie i Lofoten på grunn av nærheten til familien, samt den spektakulære naturen.

– Det å ha familie i nærheten som kan stille opp hvis det skulle være noe, det betyr masse.