Hopp til innhold

Vil ha folkeavstemming om Kulturkvartalet

– Folket i Bodø må selv få avgjøre om de vil ha det nye kulturkvartalet.

Jan Helgesen og Robert Sivertsen

KREVER FOLKEAVSTEMMING: Jan Helgesen og Robert Sivertsen har startet folkeaksjon mot kulturkvartalet i Bodø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det sier Jan Helgesen, som er en av initiativtakerne til en nystartet aksjon som krever folkeavstemming om hvorvidt kulturkvartalet i Bodø skal bygges.

Helgesen opplyser at det til nå er samlet inn 600 underskrifter, og at det vil bli samlet inn fler hvis det skulle være nødvendig.

Innlevert Bodø kommune

– Det kreves minimum 300 underskrifter for å få satt i gang en folkeavstemming. Alle underskriftene er nå innlevert og registrert hos formannskontoret i Bodø kommune.

Skulle det vise seg at Bodø kommune forlanger flere underskifter er ikke det noe problem.– Da utvider vi aksjonen, sier Helgesen.

– Mange er i mot

Kulturkvartalet

Slik skal det nye Kulturkvartalet i Bodø se ut.

Foto: Pressebilde

Til NRK Nordland sier Jan Helgesen at han har snakket med mange innbyggere i Bodø som mener det er totalt feil å bygge det nye kulturkvartalet til 1,2 milliarder.

Både at de nye byggene er stygge og vil skjemme ut Bodø arkitektonisk, men også at det nye biblioteket er overdimensjonert.

– Hva i all verden skal Bodø med et bibliotek på 6000 kvadratmeter? Jeg bare spør i en tid da bilbiotektjenester minimaliseres i takt med den datateknologiske utviklingen.

Robert Sivertsen, som også er en av initiativtakerne bak kravet om folkeavstemming, sier han er overbevist om at 1,2 milliarder ikke vil bli den endelige prislappen på kulturkvartalet.

Ukjent sluttregning

– Vi har ikke sett sluttregninga ennå. Og vi har heller ikke fått oss forelagt eksakt hva det vil koste å drifte kulturkvartalet. Jeg føler meg overbevist om at Bodø kommune ikke har råd til dette, i en tid hvor behovet for nye sykehjemsplasser og eldreboliger vil øke sterkt, sier Robert Sivertsen.

Arbeidet med det nye kulturkvartalet er nå godt i gang. I løpet av høsten vil byggingen av kulturhuset og bibliotektet bli lagt ut på anbud, etter at denne saken har versert i ulike kommuneale fora i flere år. At aksjonsgruppa for folkeavstemnming kommer på banen først nå, er ikke for sent, mener Jan Helgesen.

– Aldri for sent å snu

– Det er aldri for sent så lenge spaden ikke er satt i jorda. Og i hvert fall ikke i denne saken, der vi oppfordrer de folkevalgte om å snu og ta til vett, sier Helgesen.

Ordfører Odd Tore Fygle sier han er kjent med folkeaksjonen som nå krever folkeavstemming, og at denne aksjonen ikke kommer som noen overraskelse på han.

Bystyret bestemmer

– Dette er vanlig demokratisk praksis og det må vi forholde oss til. Vi kommer til å legge denne saken fram for bystyrets første møte i september, og behandle saken der, sier Fygle.

Ordføreren presiserer at det til syvende og sist er bystyret som skal ta stilling om det skal holdes folkestemming om kulturkvartalet. Og det vil skje ved ordinær avstemming for eller i mot.