Hopp til innhold

Nesna-aksjonist: – Vi er i ferd med å bli lurt på nytt

Noe har tilsynelatende forandret seg fra Hurdalsplattformen til statsbudsjettet. Nå går alarmklokkene på Nesna.

Jenny Myklebust

Jenny Myklebust frykter at regjeringen vil gjøre Nesna til et lærested underlagt Nord universitet.

Foto: Hans Petter Sørensen

Da Hurdalsplattformen ble lagt frem i oktober sa regjeringen at de ville «reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna».

Men da regjeringen la frem statsbudsjettet brukte de en litt annen formulering.

I tilleggsproposisjonen står det nemlig at Nesna skal bli videreført som et lærested.

Det gjør at helgelendingene igjen fyrer seg opp.

Men hva betyr egentlig dette?

– Ingen tillit til Nord universitet

På Nesna frykter de at endringen i ordlyden betyr at regjeringen på ny vil gi ansvaret for Nesna til Nord universitet.

Jenny Myklebust er leder for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Hun forteller at de er veldig opprørt over det som nå ser ut til å skje.

– Det er noe med ordbruken der. Hvis vi skal være et lærested, blir vi underlagt Nord Universitet, og da er vi en mindre campus underlagt et styre som nylig vedtok å legge oss ned.

Jenny Myklebust og ordfører i Herøy kommune, Elbjørg Larsen.

I sommer reiste Jenny Myklebust rundt og samlet inn underskrifter fra alle 18 ordførere på Helgeland, for å bevare høyskolen. Likevel besluttet Nord universitet å legge ned studiestedet i juni.

Foto: Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– De har brukt mange år og store midler på å legitimere den nedleggelsen ved å snakke ned studentene og ansatte og resultatene. Det er ingen tillit på Helgeland til Nord universitet.

Myklebust liker mye bedre formuleringen «en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna». Det vil ifølge henne bety at Høgskolen i Nesna gjenopprettes slik den var før sammenslåingen med Nord.

I 2015 gikk Høgskolen i Nesna med på en strukturreform. Der ble de lovet styrking og videreutvikling. I stedet ble det starten på slutten for Nesna, ifølge Myklebust.

– Den avtalen vi skrev under på med Nord universitet i 2015 var ikke verdt papiret det var skrevet på. Nå opplever vi at vi er i med å bli lurt på nytt.

I et leserinnlegg i Rana Blad skriver medieviter Sigurd Allern at å tildele Nord universitet en slik rolle er like meningsløst som å utnevne en pyroman til brannsjef.

– De bryter løftene sine

Heller ikke Rødt ser lyst på at Nesna står i fare for å atter en gang bli lagt under Nord universitet.

– Det skaper usikkerhet og utrygghet både om hva tilbudet skal bli og hvordan fremtida skal være, sier representant for Sør-Trøndelag på Stortinget, Hege Bae Nyholt.

Hege Bae Nyholt, Rødt

Hege Bae Nyholt, representant for Sør-Trøndelag på Stortinget, skal stille spørsmål lovnadene i Hurdalsplattformen i morgendagens spørretime.

Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

– Det er ganske sterke føringer som peker i retning av at Nesna blir lagt under Nord Universitet og ikke blir en selvstendig utdanningsinstitusjon. Det er absolutt ikke det folkeaksjonen ønsker.

Mener du at de ikke holder løftene sine fra Hurdalsplattformen?

– Det er noe ganske annet enn hva de lovet i Hurdalsplattformen og i valgkampen. Hvis de velger å heller gå for et alternativt lærested mener jeg at de bryter løftene sine.

I spørretimen i morgen på Stortinget skal Bae Nyholt spørre Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) om regjeringen vil følge opp lovnaden de ga i Hurdalsplattformen.

Vil få i gang aktivitet

Marit Knutsdatter Strand, nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, sier at det viktigste for Senterpartiet og regjeringen er å få i gang aktiviteten på Nesna.

– Regjeringen er i gang med et arbeid og da har ikke ordlyden i proposisjonen noe direkte begrensing for arbeidet. Det er plattformen som ligger til grunn.

Marit Knutsdatter Strand

Marit Knutsdatter Strand (Sp), nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget sier det kan være naturlig at Nord universitet igjen tar over ansvaret for aktivitetene på Nesna.

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Hun sier at stortinget vil jobbe for å få reetablert studiemiljøet på Nesna allerede høsten 2022.

– Det er mange muligheter som har blitt vurdert. Det kan være naturlig å se at Nord Universitet igjen tar ansvar for aktivitetene som skal skje på Nesna, sier Strand.

– Jeg tror alle er interessert i å finne en god løsning og få tilbake tilliten mellom alle som er involvert. Det viktigste nå er å få lærerutdanning på Nesna.

Kan det være at Nesna ikke får være en selvstendig institusjon?

– Regjeringa vurderer alle muligheter, men hvis det viser seg at en selvstendig institusjon blir for krevende å få til nå, mener jeg at en løsning for Nesna og aktivitet i nær fremtid er det viktigste vi kan få til.

Lærerutdanningen på Nesna

Lærerutdanningen på Nesna, som har utdannet lærere til Helgeland i over 100 år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Vil de likevel ha mulighet til å utvikle de studietilbudene som er nødvendig for regionen?

– Det vil være mulig å utvikle flere studietilbud tilknytta Nesna, men det må man ta med den institusjonen som har ansvar for å følge opp studieaktiviteten der. Det tror vi vil bli løst på en god måte etter hvert.

– Andre høgskoler står for tur

Jenny Myklebust mener derimot at den nye regjeringen sentraliserer på samme måte som den forrige, hvis Nesna ikke får bli en fullverdig institusjon.

– Noen må utdanne vanlige lærere og sykepleiere til distriktskommunene, ellers så tappes distriktene for folk og ungdom. Utdanningsinstitusjoner i distriktene er et av de viktigste grepene for å motvirke sentralisering. Det var det regjeringen gikk til valg på.

– Det er derfor vil ble så veldig glad da Hurdalsplattformen kom, for den er virkelig visjonær ved at den vil satse på en institusjon i distriktet.

Men nå er hun altså ikke liker sikker på hva regjeringen egentlig vil.

– Dersom et universitet får lov til å oppføre seg sånn som Nord universitet har gjort, vil mange andre små høgskoler stå for tur. Denne saken setter presedens.