Folk i nord ønsker ikke tvungen kommunesammenslåing

En ny meningsmåling viser at om lag 60 prosent av innbyggerne i landsdelen stiller seg negativ til tvang.

Sakrisøy i Moskenes

Flertallet av innbyggerne i Nord-Norge er imot tvangssammenslåing. Under siste tids folkeavstemninger, har også flertallet vist at de vil stå alene. I Moskenes svarte nærmere 90 prosent av de oppmøtte nei til sammenslåing i juni.

Foto: Billy Jakobsen / NRK

– Det er jo helt klart at folk tenker at de har det bra slik de har det nå, og det er bra, men man kan tenke litt på og spørre seg om hvordan fremtiden blir.

Marianne Bremnes i KS Tromsø synes ikke det er så rart at folk er negativ til tvang. Hun sier at regjeringsreformen tok utgangspunkt i at sammenslåing skulle være frivillig, til tross for at flere kommuner ikke er rustet for oppgavene som kommer i framtiden.

– Burde fått mer informasjon

Marianne Bremnes

Marianne Bremnes i KS Tromsø.

Foto: Martin Mortensen / NRK

I meningsmålingen utført av InFact på vegne av NRK og Avisa Nordland, svarer 59 prosent av innbyggerne i Nord-Norge at de er negative til bruk av tvang for å få gjennomført kommunesammenslåinger.

Bremnes mener reformen har fått feil rekkefølge, og at kommunene burde fått bedre tid til å sette seg inn i hvordan et nytt inntektssystem ville påvirke deres kommune. Hun sier til NRK at informasjonen kom altfor sent, og at kommunene måtte vite om de ville slå seg sammen uten å vite hva det ville bety økonomisk.

– Hvis oppgavemeldingen og inntektssystemet hadde kommet tidligere, ville det ligget helt andre premisser til grunn for folkeavstemninga.

– Utfordrende geografi

Hill-Marta Solberg

Hill-Marta Solberg, fylkesmann i Nordland.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
Bård Pedersen, fylkesmann

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Fylkesmannen i Nordland er heller ikke overrasket over resultatet i meningsmålingen etter å ha sett resultatene av alle folkeavstemningene. Hill-Marta Solberg mener at det er enkelte fylker hvor man kan se frivillige sammenslåinger, men ikke i Nordland.

– Jeg tror ikke det blir noe omfattende tvangssammenslåing i vår landsdel. Hovedsaklig fordi geografien er så utfordrende i nord med store avstander, sier Solberg til NRK.

Bård Pedersen, Fylkesmann i Troms, er heller ikke overrasket over at 60 prosent er mot bruk av tvang, og mener dette betyr at folk er fornøyd med det tilbudet de har i dag. Pedersen sier til NRK at det ikke er opp til dem om det blir tvungen sammenslåing.

Fylkesmennene i landet skal opprette en vurderingsgruppe hvor de skal ta folkeavstemmingen til vurdering. De gir deretter et forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fristen for dette er 1.oktober. Deretter blir saken tatt til stortinget.

Laster innhold, vennligst vent..

Fornøyd Amundsen

Per-Willy Amundsen

Per Willy Amundsen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Scanpix

I Nord-Norge er motstanden størst blant de over 65 år. Der svarer 62,6 prosent at de er imot tvangssammenslåing. Og det er kvinnene som er mest negative.

Per Willy Amundsen, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, er fornøyd med at halvparten av innbyggerne i landet har sagt ja, og tror det blir flere frivillige ja i tiden fremover.

Til syvende og sist er det Stortinget som kan gå inn med en eventuell tvang.

– Jeg er overrasket over hvor relativt høyt tall det er som er villig til tvang, men det er ikke det regjeringen legger opp til, forklarer han.

Laster innhold, vennligst vent..