Følg møtet i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset holder i dag styreseminar der fremtidens fødetilbud er tema. Følg seminaret her.