NRK Meny
Normal

10 ordførere føler seg overkjørt i flyplassaken

Ordførerne i 10 av kommunene på Helgeland sør for Korgfjellet har i dag sendt brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ordførerne i Hald-kommunene

Ordførerne som har underskrevet brevet til samferdselsministeren er blant andre f.v. Bård Anders Langø fra Alstahaug, Arnt Frode Jensen fra Herøy, Anne Sofie Sand Mathisen fra Dønna og Magnar Johnsen fra Leirfjord.

Foto: Frank Nygård / NRK

I brevet hevder ordførerne fra Herøy, Bindal, Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega, og Vevelstad at bygging av stor flyplass ved Mo i Rana vil få store negative ringvirkninger for næringslivet og det akuttmedisinske tilbudet på Helgeland sør for Rana-regionen.

De mener regjeringen kutter svinger når de nylig varslet at de går i gang med detaljplanlegging av ny storflyplass på Hauan i Rana.

– Vi er ikke blitt hørt i prosessen, sier ordfører Arnt Frode Jensen (Ap) i Herøy kommune til NRK.no.

Avinor har tidligere uttalt at Mosjøen Lufthavn må legges ned for at ny flyplass i Rana kan bygges, og de 10 ordførerne anser det som sannsynlig at også Sandnessjøen Lufthavn etter hvert vil bli lagt ned.

– Ikke nok beslutningsgrunnlag

Arnt Frode Jensen

Herøy-ordfører Arnt Frode Jensen.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Brevet fra ordførerne er en kommentar til pressemeldinga som Samferdseldepartementet sendte ut for et par uker siden. Her skriver departementet at man vil gå rett på detaljplanlegging av en storflyplass i Rana, uten å gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning (KVU) der blant annet behovet for flyplassen analyseres inngående, sier Herøy-ordfører Arnt Frode Jensen.

– Vi tror vi hadde fått et samfunnsmessig bedre utgangspunkt og mer ro på Helgeland via en KVU, legger Herøy-ordføreren til.

– Mange vil sikkert hevde at dette er et forsøk på å trenere prosessen rundt ny storflyplass på Hauan?

– Vi har aldri sagt verken «go» eller «no go» for Hauan. Det vi etterspør er kunnskap knyttet til bygging og konsekvenser for det øvrige Helgeland. Det er det vi ønsker at regjeringen legger til rette for. Vi vil være en part i denne prosessen, noe annet er helt umulig, mener Jensen.

Frykt i Mosjøen

Han legger ikke skjul på at folk i Mosjøen er redd for å miste flyplassen sin.

– Det skulle også bare mangle. Det er heller ikke sikkert at Kjærstad forsvinner selv om det blir storflyplass i Rana. Men jeg tror passasjergrunnlaget blir svakt dersom de ikke greier å hente passasjerer fra hele Helgeland, sier han til NRK.no.

(artikkelen fortsetter under)

Ordførerne mener det er for mange uavklarte spørsmål rundt prosessen.

– Stortinget har sagt at vi skal ha regionalpolitiske avklaringer rundt flyplassen på Hauan. Vi lurer på hvilke prosesser Samferdselsdepartementet har tenkt å kjøre. Hittil har det ikke vært kjørt noen regionale prosesser. Vi vil vite hvilke konsekvenser får en ny regional flyplass i Rana for regionen for øvrig og de to eksisterende flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen, sier Jensen.

De 10 ordførerne mener at de utredninger som Polarsirkelen Lufthavnutvikling har foretatt, ikke gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

– Vi ber derfor om at det blir foretatt en bredere vurdering av de regionale konsekvenser, i tråd med Stortingets vedtak, før en eventuell beslutning om bygging av flyplassen ved Mo i Rana, sier Jensen.

Ordfører i Rana Kaj Henriksen er på reise, og kan kan derfor ikke kommentere utspillet fra ordførerkollegene sine.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.