Hopp til innhold

Barnevernansatte diskuterte barnevernssak på Facebook

– Det er krenkende når ansatte i en offentlig etat henger ut enkeltpersoner på Facebook. Jeg mener at barnevernspedagogene ikke kan slippe unna med dette, sier hun tobarnsmor.

Barnevernansatte diskuterte barnevernssak på Facebook

– KRENKENDE: Tobarnsmoren opplevde at barnevernet diskuterte saken hennes på en åpne Facebook-side.

«Den lite hyggelige opplevelsen er henlagt av politiet uten brudd på taushetsplikten», skrev den barnevernsansatte på Facebook.

Det fikk tobarnsmoren som hadde anmeldt barnevernet for brudd på taushetsplikten til å reagere.

– Det overrasker meg at barnevernsansatte diskuterer min politianmeldelse av barnevernet på Facebook.

Saken startet med at tobarnsmora, som nylig var involvert i en barnefordelingssak politianmeldte at barnevernet i Nord-Salten fordi hun mente barnevernet hadde lekket informasjon om saken hennes til andre kommuneansatte.

Anmelder på nytt

Omtalte barnevernssak på facebook

«Den lite hyggelige opplevelsen er henlagt av politiet uten brudd på taushetsplikten», skrev den barnevernansatte på Facebook.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Da politiet henla anmeldelsen, gikk det ikke upåaktet hen hos barnevernet. Flere ansatte skrev om gleden over henleggelsen på Facebook som de omtalte som «den lite hyggelige opplevelsen».

– Jeg reagerer på at en etat som barnevernet diskuterer enkeltsaker på sider som er åpne og offentlige, sier tobarnsmoren.

Selv om ikke barnevernet har navngitt kvinnen eller nevnt andre detaljer om hva saken gjelder, synes hun det er like kritikkverdig.

– Vi bor i et lite samfunn hvor alle kjenner alle. Det er ikke vanskelig å gjette hvem den personen er, sier hun til NRK.no.

Glad for henleggelsen

Leder for Nord-Salten Barnevern er glad for at politiet har henlagt anmeldelsen mot barnevernet. At to av hans ansatte har skrevet på Facebook at de er glad for henleggelsen kommenter han på følgende måte:

– Det handler vel om at det er følelser involvert. Saken er henlagt, og barnevernet vil videre. Vi vil bare gjøre jobben vår framover, sier leder Inge Hansen i Nord-Salten barnevern.

Får refs av rådmannen

Rådmann Konrad Sætra i Tysfjord

Rådmann Konrad Sætra i Tysfjord.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Rådmann i Tysfjord ser langt mer alvorlig på situasjonen.

– Vi synes det er uheldig at ansatte i kommunen som har taushetsplikt i saker de behandler kommenterer saker de jobber med, sier rådmann Konrad Sætra.

Han sier kommunen nå har skjerpet inn reglene for hva kommuneansatte kan si på sosiale medier.

– Dette er tatt opp med de som har skrevet om saken på Facebook, sier rådmannen.

Gir ikke opp

Tobarnsmoren som føler hun ble hengt ut på Facebook, vil nå anmelde barnevernet på nytt.

– Det er krenkende når ansatte i en offentlig etat henger ut enkeltpersoner på Facebook. Jeg mener at barnevernspedagogene ikke kan slippe unna med dette, sier hun til NRK.no.