NRK Meny
Normal

Fødeavdeling fredet ett år

6.765 underskrifter ble overlevert til styreleder Bjørn Kjensli i Helse Nord i dag. Hensikten er å hindre reduksjon av fødetilbudet i Lofoten.

Siri Bjercke overrekker underskrifter
Foto: John Inge Johansen

Sanitetskvinnene i Vågan og andre aksjonsgrupper fra vest-Lofoten har gått til kamp mot reduksjon ved fødeavdelingen på Nordlandssykehuset, avdeling Lofoten.

Kjensli tok i mot bunken med underskrifter, men sa også at han ikke tror dette blir en stor sak.

- Vi bruker unødvendig mye ressurser på fødende kvinner i Norge mens mennesker dør i milliontall ute i verden, for å sette det i et stort perspektiv, sa han.

Samtidig vil ikke fødeavdelingen bli diskutert før tidligst høsten 2008 når nasjonal plan om fødselsomsorg blir lagt fram.

Inntil da blir tilbudet i Lofoten slik som det er i dag, lovte Kjensli.

Lokalt engasjement

Underskriftsaksjonen startet for 14 dager siden, da det ble kjent at Helse Nord må spare nesten 140 millioner kroner, og fødeavdelingen var en av flere avdelinger som ble nevnt i denne prosessen.

Dermed startet et stort lokalt engasjement rundt sykehustilbudet. Argumenter mot dagens tilbud, med mulighet for keisersnitt og akutte fødsler, var blant annet ferdiggjøringen av Lofast og at ordningen koster nye penger.

Kjensli sa i dag at økonomi ikke kommer til å bli avgjørende for avdelingens framtid, og åpner dermed for at det kun er faglige hensyn som skal tas når det framtidige tilbudet i Lofoten skal diskuteres.

Det var initiativtakerne til aksjonen godt fornøyde med.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.