Flypassasjerer ga 300.000 til Haiti

Pengene satt løst hos passasjerene da de flyplassansatte holdt innsamlingsaksjon for de jordsjelvrammemde i Haiti.

Et jordskjelvoffer venter på medisinsk hjelp i Haiti

STORT BEHOV FOR HJELP: Et jordskjelvoffer venter på medisinsk hjelp i Haiti. Pengene fra norske flypassasjerer skal gå til drift av et feltsykehus.

Foto: Rodrigo Abd / Scanpix/AP

I dag overrakte konsernsjef i Avinor, Sverre Quale, en sjekk på 300.000 kroner til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid i Haiti. Beløpet er et resultat av Avinors interne innsamling og Røde Kors sin bøsseaksjon på Avinors lufthavner.

Konsernsjef i Avinor, Sverre Quale, retter en takk til både passasjerene og egne medarbeidere for de bidragene som er kommet inn.

– Dette viser et stort sosialt engasjement, sier Quale.

Gjorde et unntak

Det er ikke hverdagskost at Avinor hiver seg rund med bøsseaksjon på norske flyplasser.

– Men situasjonen på Haiti tatt i betraktning og arbeidet Røde Kors gjør der, gjorde vi et unntak, sier konsernsjefen.

Før overrekkelsen av sjekken til Røde Kors møtte Quale generalsekretær Børge Brende og president Sven Mollekleiv. Begge var imponert over arbeidet Avinor hadde lagt ned i aksjonen.

– Noen ganger i sitt liv bidrar man direkte til å redde et annet liv, det har dere vært med på nå, sa Mollekleiv.

Omfattende behov

Børge Brende fortalte om sine opplevelser både i Haiti og arbeidet Røde Kors som internasjonal organisasjon gjør videre framover.

– Samfunnet i Haiti har nå større humanitære behov enn selv vi hadde trodd, og bidraget fra Avinor går rett inn i fortsatt drift av vårt feltsykehus. Samtidig ser vi nå på hvilke behov vi må dekke framover. Arbeidet i Haiti er ikke over i morgen eller om noen uker, skal samfunnet bli det samme, eller aller helst bedre enn det var, er dette et arbeid som må pågå over år, derfor er alle bidrag vi nå får uhyre viktige, sier Brende.