Hopp til innhold

Widerøe ber regjeringa redde flyrute de selv snart legger ned

Det kan være tid nok til å få på plass en anbudsrute mellom Bodø og Evenes når Widerøe legger ned den kommersielle ruta 4. mai. Men da må det skje raskt, opplyser Widerøe.

Widerøe Dash 8 Q400

Widerøes rute mellom Bodø og Evenes kan videreføres fra mai dersom politikerne bestemmer seg raskt.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I forrige uke ble det kjent at Widerøe legger ned 4000 flyavganger på kortbanenettet fra 4. mai. En av rutene som forsvinner er mellom Bodø og Evenes, og det har vakt sterke reaksjoner.

Bakgrunnen for kuttene er sammensatt, men økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen, gamle fly og den generelle markedsutviklingen i Norge nevnes

Widerøe ønsker at flere av disse rutene skal legges ut på anbud. Altså at staten betaler selskapet for å fly de aktuelle strekningene.

– Dersom politikerne tar avgjørelsen litt hurtig, kan det gjennomføres et såkalt hurtiganbud. Vi vil i så fall legge inn anbud, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

– Vinner vi det kan vi bare videreføre ruta fra den 4. mai, for vi flyr jo helt til da.

Er bekymret og følger med

NRK har spurt om departementet er villig til å subsidiere ruta mellom Bodø-Evenes. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svarer i en e-post at de er bekymret for kuttene.

– Tilbudet på kortbanenettet er spesielt viktig for folk i distriktene og en viktig forutsetning for verdiskaping i hele landet.

– Samferdselsdepartementet er nå i ferd med å gjennomgå de endringene Widerøe har varslet, og vi vil følge denne saken tett i tiden framover.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide, samferdselsminister (KrF)

Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Men det er for tidlig å komme med konkrete grep, påpeker Hareide.

– Regjeringen er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekraften til norsk luftfart og bedre lønnsomheten også for kommersielle flyruter i distriktene.

– Vi har derfor nylig besluttet å gjøre avgiftsendringer som styrker grunnlaget for de kommersielle distriktsrutene gjennom å innføre fritak fra plikten til å betale for inntil 6 tonn av den vektbaserte startavgiften.

I tillegg har regjeringen endret fordelingen av innflygingskostnadene slik at flyene som bare flyr gjennom norsk luftrom må dekke en større del av avgiftene.

Silje Brandvoll

Silje Brandvoll, kommunikasjonsdirektør i Widerøe.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Gir med den ene hånden

Silje Brandvoll kommunikasjonsdirektør i Widerøe bekrefter at disse tiltakene fra regjeringen har virket positivt.

Men samtidig presiserer hun at selskapet har fått økning i Co₂-avgift og flypassasjeravgift i samme periode, slik at de står igjen med ei økning på fem millioner kroner.

– Vi er selvsagt glade for den jobben departementet har gjort med avgiftene, men dette er et klassisk eksempel på at den ene hånden gir, mens den andre tar. Resultatet er at vi jobber mot å kutte i det kommersielle tilbudet fra 4 mai, som allerede signalisert.

– Men det er klart, dersom Bodø-Evenes blir anbudsrute så vil vi være med å konkurrere om anbudet der, men jeg tror ikke vi blir alene om det, sier Brandvoll.