Flomvarsel i nord fra NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat sendte søndag ut flomvarsel for Nordland og Troms.

Vått i Mo i Rana

Høy temperatur ventes å gi vannføringer på grunn av snøsmelting i fjellet.

Foto: Gunnar Nygren

NVE varsler at det er fare for jordskred og flom i de to fylkene. Varselet er på såkalt gult nivå, det nest laveste aktsomhetsnivået.

Dette nivået settes når det er fare for raskt økende vannføring som kan medføre lokale oversvømmelser.

Når det kan ventes noen jordskred og/eller sørpeskred og når det kan forekomme enkelte store skred brukes også dette nivået.