Flest slutter på yrkesfag

Nordland er fylket hvor flest elever slutter på yrkesfag. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at sjansen for å slutte på videregående skole er større på yrkesfag enn på studieforberedende. Det er likevel 600 færre som sluttet på videregående dette skoleåret sammenlignet med 2018-19. Flere gutter enn jenter slutter, og færrest slutter i Møre og Romsdal.

Jørgen Lomheim Tang
Foto: Benedikte Grov / NRK