Flertall mot tvangssammenslåing

Seks av ti ønsker ikke at kommuner skal slås sammen ved tvang, ifølge en spørreundersøkelse utført for Nationen. Fredag gikk den opprinnelige fristen for å søke kommunesammenslåing ut. Hittil har til sammen 127 kommuner vedtatt at de ønsker sammenslåing. Dersom kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og regjeringen skal få til en ytterligere reduksjon på kort sikt, kan det bli aktuelt å bruke tvang. (NTB)