Hopp til innhold

– Målet er ikke å tjene mest mulig penger

I økologisk økonomi kommer målet om økonomisk vekst og profitt i andre rekke. I år fikk bare halvparten av søkerne plass på masterstudiet ved Nord universitet i Bodø, og en av de heldige studentene er Svetlana Lyngstad.

Svetlana Lyngstad

- Jeg tror ikke lenger på ideen om økonomisk vekst, sier Svetlana Lyngstad. Denne uka starta hun på masterstudiet i økologisk økonomi ved Nord universitet i Bodø.

Foto: Per Jarl Elle

– I dag fokuserer bedrifter kun på profitt og vekst, men verden har ikke nok ressurser. Vi må begynne å tenke mer helhetlig.

Svetlana Lyngstad fra Bergen har jobbet flere år som innkjøper i blant annet oljebransjen. Nå befinner hun seg i et klasserom på Nord universitet i Bodø. Sammen med over 20 studenter fra hele landet er hun i gang med en master i økologisk økonomi. Et økonomifag der målet om vekst og profitt kommer i andre rekke.

– Jeg merket at noe var galt i jobben min. Det samsvarte ikke med verdiene mine. Fokuset var på effektivisering, hvordan vi kunne jobbe fortere og tjene mer penger. Hvordan vi hadde det på avdelingen og om ting fungerte, var det ikke rom for å diskutere, sier Lyngstad.

Det er fjerde gang professor Ove Jacobsen ønsker nye masterstudenter velkommen. Han leder Senter for Økologisk Økonomi og Etikk ved Nord universitet. I år måtte han si nei til halvparten av de 50 søkerne.

Ove Jacobsen

Professor i økologisk økonomi, Ove Jacobsen, ved Nord universitet i Bodø sier en av de viktigste tingene i masterstudiet er å stille kritiske spørsmål til om vekst er bra.

Foto: Per Jarl elle

– I økologisk økonomi stiller vi kritiske spørsmål til om vekst er bra. I naturen er det kun kreftceller og bakterier som vokser eksponentielt. Økonomien som vi er ute etter skal ha en naturlig vekstkurve. Det betyr å vokse fort i begynnelsen og så flate ut.

Natur og livskvalitet foran profitt

I en økologisk økonomi skal hensynet til naturen og menneskenes livskvalitet gå foran krav om økonomisk vekst og mest mulig profitt. Jacobsen mener vi er ved et vendepunkt i historien der det må tenkes annerledes rundt hvordan vi tjener penger.

– Økonomisk vekst kan ikke lenger være det viktigste målet i en verden med blant annet klimaendringer og store forskjeller mellom rik og fattig.

Ifølge Jacobsen er ikke dette nye tanker. Både Adam Smith (1723-1790) og John Stuart Mill (1806-1873), som regnes for å være grunnleggerne av moderne økonomi, mente at økonomien på et punkt må stoppe å vokse.

– I dag har vi kommet til det punktet de advarte mot, og da må vi tenke økonomi på nytt.

Studentene kan endre næringslivet

Om to år er dagens ferske masterstudenter ferdige. Professor Ove Jacobsen er overbevist om at de vil tilføre arbeidsplassene sine nye og viktige tanker.

– Veldig mange tidligere studenter rapporterer at de tar med seg kunnskapen herfra inn i den jobben de har. Når de lanserer disse tankene så sprer det seg og det skaper endring. Vi tror ikke at endring kommer ovenfra, men nedenfra.