Flere velger å sykle

Det har vært en formidabel økning av syklister som passerer måleren på rv. 80 like utenfor Bodø sentrum. I juni i fjor var det et snitt på 539 syklister daglig, mot 981 i år. Fortsetter trenden vil det bli et rekordår for passeringer siden Statens vegvesen startet målinger i 2008. I september i fjor satte også Statens vegvesen opp en synlig teller, og de forventer at den vil vise 100 000 passeringer i 2016 i løpet av dagen.