Flere veier mangler navn: – Unødvendig å bruke så lang tid

15 kommuner i Nord-Norge mangler fortsatt veinavn, noe som kan være farlig i nødssituasjoner. Nå mener tillitsvalgt i ambulansetjenesten at det må gjøres grep.

Snart kommer det skilt på samisk ved dette krysset på E6 ved Tømmernes i Hamarøy.

Steigen kommune begynte arbeidet med å få veinavn i hele kommunen for fem år siden. Etter tre år hadde 70 prosent av kommunen fått godkjente navn, men de resterende 30 prosentene mangler fortsatt veinavn.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Nøyaktig adressering kan være forskjellen på liv og død i enkelte tilfeller, og da er det viktig at utrykningskjøretøyene vet hvor de skal.

Klinikktillitsvalgt for ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset Bård Jakobsen mener at det å rykke ut til en hendelse uten å ha en nøyaktig adressering skaper problemer for nødetatene.

– Vi ønsker jo å komme oss til pasienten fortest mulig, så det er et ekstra stressmoment som ikke er ønskelig, sier Jakobsen.

– Helt avgjørende for oss

I utkantstrøk skal ambulansen være på stedet innen 25 minutter i 90 prosent av tilfellene. Dersom utrykningskjøretøyet ikke har en eksakt adresse å skrive inn i GPS-systemet sitt, så kan dyrebare minutter gå tapt.

– Det å få korrekte opplysninger i forhold til stedsangivelse er helt avgjørende for hvor fort vi kommer frem til hendelser, forteller Jakobsen.

Han sier videre at en annen utfordring de møter på, er når innringer ikke er kjent i området, og ikke kan fastslå nøyaktig hvor det trengs hjelp.

Prøver å få løst situasjonen

Det er stedsnavnstjenesten i Språkrådet som godkjenner sted- og veinavnene. Der har hver navnekonsulent 100 timer i året til å jobbe med navnesaker, men for flere er timekvoten brukt opp for lenge siden.

Allerede i april hadde konsulentene som har ansvar for Nord-Norge brukt opp timene sine.

– Nå omdisponerer vi sånn at konsulenter i Sør-Norge er med å bistår i Nord-Norge, og andre regioner der det er behov, sier kommunikasjonssjef i Språkrådet Anne Kirkhusmo.

Hun sier de prøver å løse situasjonen, men at de har et budsjett som må følges.

Rådmannen i Steigen synes det har tatt for lang tid

I Nord-Norge står hele 18 saker ubehandlet, og i Midt-Norge er det seks ubehandlede saker.

Steigen kommune begynte arbeidet med å få veinavn i hele kommunen for fem år siden. Etter tre år hadde 70 prosent av kommunen fått godkjente navn, men de resterende 30 prosentene mangler fortsatt veinavn.

– Jeg føler meg litt maktesløs, jeg ser ikke hva mer vi kan gjøre. Vi har purret og får bare svar om at de har brukt opp midlene for dette året, sier rådmann i Steigen Tordis Sofie Langseth.

I likhet med Bård Jakobsen forteller hun om problemstillingen som oppstår dersom innringerne ikke er kjente i området, og ikke kan oppgi riktig adresse til ambulansetjenesten.